Tísňová linka 155


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 09.02.2022 9:26:16 - verze pro tisk

Telefon

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

 

Základní informace

155 je jedním z národních čísel tísňového volání, a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení čísla 155 se z kteréhokoliv místa České republiky dovoláte na operační středisko zdravotnické záchranné služby v příslušném kraji.

Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se používá bez předvolby.

Při telefonování z pevné linky i mobilního telefonu z jakéhokoliv místa v Moravskoslezském kraji budete spojeni na zdravotnické operační středisko v Ostravě, které k vám vyšle potřebnou pomoc.

 

 

Kdy volat

Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby vždy, pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná se především o stavy a situace:

- s poruchami vědomí

- s poruchami dechu a krevního oběhu

- s velkou krevní ztrátou

- dopravní nehody

- úrazy

Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažnosti stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.

 

Jestliže pacient trpí dlouhodobými obtížemi či chronickým onemocněním bez náhlého a závažného zhoršení jeho zdravotního stavu, můžete využít služby Informačního centra záchranné služby nebo Lékařské pohotovostní služby (LPS) - "pohotovosti".

KZOS Ostrava

 

Co je potřeba sdělit

Pokud voláte na tísňovou linku 155, měli byste pokud možno znát několik základních skutečností.

 

Poskytování těchto údajú rozhodně není zbytečným zdržováním, protože operátor/ka musí výzvu vyhodnotit a rozhodnout o vyslání správné posádky.

Proto Vás prosíme o spolupráci, která je pro rychlý příjezd kvalifikované pomoci velmi důležitá.

 

Operátorka nebo operátor se budou snažit získat od Vás následující údaje:

 

Co se stalo

Sdělte charakter události - tedy o jaký stav se jedná (někdo zkolaboval, jde o úraz, dopravní nehodu a podobně)

Stručně popište obtíže, postižení - například: Nemůže dýchat, nereaguje, krvácí z hlavy...; pokud tyto informace sami neumíte poskytnout, buďte připraveni, že se Vás na ně bude operátor/ka cíleně ptát.

Počet postižených

Při větším počtu postižených bude na místo události vysláno více posádek záchranné služby.

Místo události

Město, ulice, číslo domu, kde se pacient nachází; dále poschodí a jméno na zvonku. U vesnic, kde jsou jen čísla domů bez ulic, je potřebné sdělit orientační body (uprostřed vesnice, dům vedle obchodu...). Pokud k události došlo v terénu, upřesněte místo - použít můžete výrazné body v blízkém okolí, název nejbližší vesnice atd. Pokud je to možné, domluvte se, kde můžete na sanitku počkat.

Kdo volá

Sdělte Vaše jméno, v některých případech se Vás operátor/ka zeptá i na telefonní číslo, z něhož voláte, a to v případě, že jej nemá zobrazeno.

 

Několik důležitých pokynů

- Telefon nepokládejte dříve než operátor.

- Po skončení hovoru telefon nevypínejte a neblokujte jej dalšími hovory; operační středisko Vás může v případě potřeby kontaktovat.

- Jestliže se stav postiženého po skončení hovoru výrazně změní, nečekejte až na příjezd sanitky a volejte znovu 155.

- Pokud Vás operátor/ka instruuje, jak pacientovi pomoci do příjezdu sanitky, řiďte se pokyny, které Vám dává. Vaše pomoc může být pro pacienta životně důležitá.

 

155 nebo 112?

Linky 112 jsou obsluhovány Hasičským záchranným sborem a Váš telefonát odtud proto musí být přepojen na linku 155, což představuje vždy jisté zdržení. Linku 112 je však na druhou stranu možno volat i bez vložené SIM karty, operátoři ovládají několik světových jazyků a v případě, že neznáte svou polohu, mohou Váš mobilní telefon lokalizovat v terénu.

Foto: ZZS MSK

 

Potřebujete-li přivolat rychlou lékařskou pomoc k událostem běžného rozsahu s vážným postižením zdraví, doporučujeme používat linku 155.

V tomto případě se vždy dovoláte přímo na krajské zdravotnické operační středisko, kde se vám bude věnovat kvalifikovaná operátorka či operátor se zdravotnickým vzděláním.

 

S přivoláním zdravotnické záchranné služby může v některých situacích pomoci také mobilní aplikace "Záchranka". Více informací o této novince a jejím použití naleznete: Zde

 

Hlavní předností nové mobilní aplikace je využití schopností tzv. chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Je-li v okamžiku volání mobilní telefon schopen zjistit přesnou polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo do informačního systému krajské záchranné služby.