Zástava dýchání a srdeční činnosti u dospělých


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 05.03.2008 12:42:30 - verze pro tisk

Pacient, u něhož došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti se nalézá ve stavu klinické smrti. Jeho základní životní funkce selhaly. Tento stav však v řadě případů nemusí znamenat definitivní konec jeho života. Při správně poskytnuté první pomoci dáváme postiženému šanci přežít. Hovoříme o tzv. resuscitaci, či oživování, což jsou úkony s cílem základní životní funkce obnovit. Provádět v případě potřeby kvalitní základní neodkladnou resuscitaci je nejdůležitější součástí a dovedností v poskytování první pomoci. Taková laická pomoc často rozhoduje o další prognóze a přežití postiženého.

Foto: Sdružení Codrys

 

 

V případě zástavy krevního oběhu nelze nečinně čekat na příjezd záchranné služby, protože po třech až pěti minutách, během nichž srdce nepracuje, dochází k trvalému poškození mozku.

S každou minutou neposkytnutí pomoci se naděje na přežití snižuje o 10%.

Proto je nezbytně nutné zahájit oživovací pokusy, a to nejlépe bezprostředně po vzniku události.

 

Úkolem zachránce není „oživit“ postiženého, ale po celou dobu základní resuscitace udržet průtok krve v krevním oběhu, zejména v mozku.

 

 

 

Od roku 2005 byla přijata Evropskou radou pro resuscitaci přijata nová doporučení v postupu a výuce první pomoci. Změna na základě posledních výzkumů se snaží o maximální efektivnost a zjednodušení postupu pro výuku laické veřejnosti při poskytování první pomoci.

 

Téma selhání základních životních funkcí a postupy první pomoci rozdělíme na dvě základní kategorie – dospělí a děti do věku osmi let. Vyvolávající příčiny

i postup pomoci je u těchto kategorii zcela odlišný.

V dnešním díle se zabýváme postiženými staršími osmi let. Pro mladší děti je postup odlišný a budeme se mu věnovat v příštím díle našeho seriálu.

 

Příběh z praxe:

Sedmdesátiletý muž se vracel z ordinace svého lékaře. V lékárně si vyzvedával léky na srdce a vysoký krevní tlak. Při odchodu se ve dveřích lékárny náhle zhroutil k zemi a při pádu si způsobil krvácející ránu na hlavě; v bezvědomí zůstává ležet. Pracovnice lékárny zjišťují, že postižený nedýchá a okamžitě volají tísňovou linku 155. Zároveň ihned zahajují oživovací postupy – zevní masáž srdce a umělé dýchání v poměru 30:2.

Po příjezdu záchranářů přebírá pacienta lékař záchranné služby a asi po deseti minutách rozšířené resuscitace za použití léků a přístrojů dochází k obnovení srdeční činnosti. Posádka sanitky rychlé lékařské pomoci muže následně převáží na anesteziologicko-resuscitační oddělení nejbližší nemocnice. Jeho stav je nadále vážný, ale srdce pacienta opět pracuje; dýchání zatím zajišťují přístroje. Po šesti týdnech léčby v nemocnici je nakonec muž v dobrém stavu propuštěn domů.

 

Nutné je zjistit, zda pacient dýchá Foto: V. Zahradníková

 

Projevy

• Postižený je v bezvědomí nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět, někdy můžeme být svědky události – zhroutí se před našima očima.

• Přiložením ucha k ústům a nosu postiženého ležícího na zádech necítíme ani neslyšíme vydechovaný vzduch.

• Nejsou vidět pohyby hrudníku související s nádechem a výdechem.

• Může být promodrání kůže v obličeji rtu, jazyka, ušních lalůčků nebo konečků prstů.

• Pokud jsme bezprostředně událost viděli mohou být přítomny zbytkové lapavé dechy – hlasité chrčení až lapání po dechu s dlouhým intervalem mezi nádechy.

POZOR! V tomto případě již funkčně jde o zástavu dechu!

 

 

Příčiny

• Přes 82 % náhlých zástav oběhu u dospělého je způsobeno onemocněním srdce, v naprosté většině jako důsledek nedokrvení srdeční svaloviny (tedy při srdečním infarktu).

• V důsledku nedostatku kyslíku pro srdeční svalovinu (převážně z příčiny ucpání srdeční tepny) dochází k poruše srdeční činnosti – zástavě oběhu.

• Jako důsledek zástavy srdeční činnosti dojde k přerušení dodávky kyslíku pro mozek a tím k bezvědomí a zástavě dechu.

 

Význam první pomoci

• V momentě srdeční zástavy přestává okysličování mozku, který po pěti minutách bez dodávky kyslíku postupně nevratně odumírá, každou minutou neposkytnutí pomoci se naděje na přežití snižuje o 10%.

 

 

Jak pomoci

• Zjistíme, zda je nemocný v bezvědomí – nereaguje na oslovení ani štípnutí.

• Položíme ho do polohy na zádech, nic nedáváme pod hlavu!

• Lehkým záklonem hlavy tlakem na čelo uvolníme dýchací cesty.

• Voláme pomoc na lince 155, nebo pověříme další svědky, aby zavolali záchrannou službu.

• Pokud postižený nedýchá - necítíš ani neslyšíš vydechovaný vzduch - začneme s masáží srdcePOZOR!

Přivolání odborné pomoci neodkládejte! Důležitá je každá minuta!

 

Obrázek: © ERC 2005

 

POZOR!

Změna ve starších postupech:

Zjišťujeme, zda postižený dýchá; pokud tomu tak není ani po uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy), zahajujeme první pomoc bez hmatání tepu.

Foto: V. Zahradníková

 

 

• V případě, že si nejsme jisti nebo vidíme nepřirozené lapavé dechy, postupujeme stejně - začneme masírovat srdce.

• Přiložíme ruce na střed hrudní kosti a dlaňovou hranou ruky stlačujeme hrudní kost asi čtyři centimetry do hloubky rychlostí 100krát za minutu.

• Při masáži srdce klečíme vedle pacienta, horní končetiny zachránce jsou propnuté.

• Po provedení třiceti stlačení hrudníku přistoupíme k dýchání z úst do úst.

 

Foto: Sdružení Codrys

• Prsty zmáčkneme nosní křídla („zacpeme nos“), nadechneme se, obejmeme ústy ústa postiženého a vydechneme vzduch do úst postiženého.

• Dutina ústní musí být volná! V případě potřeby je nutno ji vyčistit (krev, zvratky), či vytáhnout zubní protézu.

• Provedeme dva vdechy, v délce trvání asi jedné sekundy a ihned pokračujeme dále v masáži srdce.

 

K dýchání je možno použít tzv. resuscitační roušku, která je povinnou součástí vybavení každé lékárničky.

 

 

PAMATUJ!

Při dýchání z úst do úst je nezbytné udržovat u postiženého záklon hlavy, jinak vdechnutý vzduch neproudí do jeho plic. Při vdechu sleduj pacientův hrudník: Je-li vdech dostatečný a správně provedený, hrudník se zvedá. Dutina ústní musí být volná, bez překážek.

 

 

• Postup dále opakujeme v poměru masáž : vdechy = 30 : 2.

Pokračujeme bez přerušení až do příjezdu záchranné služby nebo obnovení životních funkcí.

• Pokud z nějakého důvodu nemůžete provádět dýchání, provádějte jen samotnou masáž i ta samotná má velký přínos pro šanci na přežití. Dýchat lze také z úst do nosu – tento postup použijte, jestliže není možnost dýchat do úst postiženého, např. při úrazu dolní čelisti.

 

 

 

POZOR!¨Pokud postižený reaguje, mluví nebo je schopen se pohybovat nejde o zástavu dechu ani srdeční činnosti !!!

 

DSCF0101CTV.JPG

 

 

 

 

PAMATUJ!

Pokud si nejste jisti, že postupujete správně nebo postup neumíte, požádejte dispečerku na lince 155, aby vás vedla.

 

Operátorka vám bude radit co máte dělat do příjezdu záchranné služby.

 

 

 

 

 

Příběh z praxe:

Starší manželé ve večerních hodinách sledují televizi, muž přitom popíjí alkohol. Z ničeho nic se ze židle sesunuje k zemi, hlavou udeří o podlahu a zůstává nehybně ležet. Jeho manželka na událost, jíž je svědkem, nijak nereaguje. Muž takto v opilosti již upadl několikrát. Proto jej nechává bez povšimnutí, i když několikrát slabě zachrčel – myslela si, že spí. Žena se dodívala na program v televizi a vyzvala manžela, aby vstal a šel spát do postele. Ten však neodpovídá a zůstává s poraněnou hlavou ležet v kaluži krve. Jeho manželka tedy odchází do ložnice sama, v pokoji nechává rozsvíceno, aby manžel trefil do ložnice, až se probere.

Když se žena ráno probudila a vstoupila do pokoje, zjistila, že muž leží v nezměněné poloze jako večer a stále nereaguje na její hlas. To je již manželce podezřelé a proto do domu přivolává dospělou dceru, která bydlí nedaleko. Společně se nakonec rozhodnou zavolat záchrannou službu, je okolo deváté hodiny ranní. Lékař, který přijel na udanou adresu během deseti minut, již mohl pouze konstatovat smrt postiženého. Při ohledání těla mrtvého muže lékař stanovuje dobu úmrtí na večer předchozího dne.

 

 

Souhrn

Pokud nalezneme člověka, který je v bezvědomí a nedýchá nebo dýchá nedostatečně, provedeme záklon hlavy. Jestliže bezprostředně po záklonu hlavy nedojde k obnově kvalitního dýchání, zajistíme přivolání záchranné služby. Ihned zahájíme srdeční masáž, a to do hloubky jedné třetiny hrudníku, ve frekvencí stlačení 100krát za minutu. Po třiceti stlačeních hrudníku provedeme dva vdechy a takto pokračujeme dále, stále v poměru 30:2. Pracujeme bez přerušení až do obnovení kvalitního dýchání a srdeční činnosti (pravidelný hmatný tep na krční tepně) nebo příjezdu záchranné služby a převzetí pacienta záchranným týmem (pravděpodobnější varianta)

 

 

 

 

 

Autoři:

MUDr. David Holeš

PhDr. Lukáš Humpl