Ceník placených služeb


MUDr. Roman Gřegoř, MBA, ředitel ZZS MSK, 05.04.2024 11:14:40 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba nabízí tyto placené služby:

Foto: ÚSZS MSK

 

Zdravotnický dozor

 

Přistavení sanity RLP

nejméně 3-členná posádka: 3.300,- Kč/hod

(825,- Kč/15 min)

 

Přistavení sanity RZP

(nejméně 2-členná posádka): 2000,- Kč/hod

(500,- Kč/15 min)

 

Kilometry sanity RLP, RZP: 75,-Kč/km

 

Požadavky na objednání zdravotnického dozoru je nutno podávat vždy s předstihem 5-6 týdnů a v případě realizace předem zálohově uhradit předpokládanou cenu. Vyhovění žádosti a účast ZZS MSK bude posuzováno individuálně, a to dle aktuálních kapacit a možností naší organizace.

 

 

Vzdělávání se uskutečňuje za úplatu, s výjimkou zaměstnanců organizací, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o vzájemném bezúplatném stážování zaměstnanců. V ceně jsou zahrnuty náklady na údržbu zapůjčených OOPP a část odměny lektora.

 

Cena za stážování je stanovena:

Foto: ÚSZS MSK

 

- 250,-Kč za osobu a den u studentů středních, vyšších a vysokých škol, kdy

lektorem (školitelem) je středně zdravotnický pracovník

 

- 250,-za osobu a den u všeobecných sester a zdravotnických záchranářů při

stážování v rámci specializačního vzdělávání

 

- 250,-Kč za osobu a den při odborné praxi studentů akreditovaného kurzu řidič

vozidla ZZS, kteří nejsou zaměstnanci ZZS MSK

 

- 250,-Kč za osobu a den stáže lékařů

 

Cena za vzdělávací akce je stanovena:

- 300,-Kč za hodinu školení v případě, kdy lektorem (školitelem) je všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář

 

- 550,-Kč za hodinu školení v případě, kdy lektorem (školitelem) je lékař

 

Vzdělávací akce jsou určeny především složkám Integrovaného záchranného systému.

Zajištění výše uvedených služeb je nutno objednat s dostatečným časovým předstihem.

V případě zájmu je možné vznést požadavek na tyto kontakty:

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS MSK

E-mail: vzdelavani@zzsmsk.cz

Telefon: 730 576 339 nebo 597 011 468

 

Ceník za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kopie formátu A4 – jednostranná (černobílá) - 2,- Kč

CD/DVD (včetně vypálení) - 10,- Kč

Náklady na balné a poštovné - dle sazebníku České pošty

Náklady za každou započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání informací - 300,- Kč