Psychosociální intervenční služba ZZS MSK


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 11.10.2023 16:16:35 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se plně zapojila do celostátního projektu psychosociální podpory ve zdravotnictví - Systému psychosociální intervenční služby (SPIS). V rámci ZZS MSK v současné době pracují dva týmy, které mají za úkol poskytovat psychosociální péči. Jejich činnost upravuje Směrnice ředitele organizace.

 

foto: ZZS MSK

1. Podpora vlastním zaměstnancům - záchranářům

V naší organizaci od roku 2011 oficiálně funguje speciálně vyškolený tým, který je připraven poskytnout takovou péči pracovníkům ZZS MSK - záchranářům, řidičům, lékařům i operátorkám. Skupina je složená z tzv. peerů, tedy "vrstevníků". Jde o záchranáře naší organizace, kteří prošli specifickým certifikovaným výcvikem v Národním centru ošetřovatelství v Brně, kde se naučili, jak zvládat psychicky náročné situace. Získali rovněž dovednost pomáhat v tom svým kolegům, jež zasáhla mimořádně obtížná profesní situace. Tým vede klinický psycholog, který je také zaměstnancem záchranné služby. Více o principech fungování systému naleznete v článku - "Systém psychosociální intervenční služby v ČR".

Tým v roce 2022 poskytl péči zdravotníkům ve více než sto případech. Jeho členové nabízeli psychickou podporu svým kolegům v organizaci, ale i pracovníkům z jiných zdravotnických zařízení. Vybraní peeři ZZS MSK jsou rovněž zapojeni do poskytování kolegiální pomoci v rámci celostátní krizové telefonické linky pro pracovníky ve zdravotnictví.

 

foto: ZZS MSK

2. První psychická pomoc v terénu

Druhou skupinou, která je k dispozici, se stal tým interventů ZZS MSK. Ten čítá tři desítky aktivních členů a je nepřetržitě připraven k práci na území celého Moravskoslezského kraje. Tým tvoří zkušení záchranáři ZZS a externí zdravotnické interventky. Tito pracovníci jsou k dispozici v pohotovostním režimu a na základě požadavku zasahující posádky vyjíždí neprodleně na místo události.

Záchranná služba zasahuje u mnoha situací, které souvisejí s lidským neštěstím, těžkou životní ztrátou či smrtí.

V některých případech jsou na místě takové události osoby, jež neutrpěly zranění fyzického charakteru, ale došlo k těžkému zasažení jejich psychického, emočního prožívání. Hovoříme o tzv. sekundárně zasažených. Mohou to být příbuzní nebo blízcí postiženého či zemřelého, svědkové tragické události, lidé, kteří poskytovali první pomoc.

Foto: ÚSZS MSK

Mají specifické potřeby - od nedostatku informací k události, přes potřebu sdílení emocí, ukotvení v čase a prostoru, až po například provázení těžkou situací. Pravidelně bývá nutné zajištění návazné péče o jejich psychické potřeby rodinou či vhodnou službou.

Posádky záchranné služby samozřejmě primárně pečují o zraněné nebo jinak ohrožené na životě. K takto zasaženým lidem však mohou přivolat interventa, který může s člověkem v akutní stresové reakci zůstat i delší dobu, v řádu několika hodin a věnovat se jeho potřebám.

V rámci záchranných služeb je využití interventů v České republice v rozvoji a podobně vyškolené pracovníky mají i ZZS ve třech čtvrtinách krajů - Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Kraji Vysočina, či Jihomoravském a Olomouckém. Další záchranné služby své týmy interventů připravují do praxe. Podobnou službou disponuje například i policie. Mnoha letá zkušenost s činností interventů ZZS v našem kraji jasně ukazuje, že je jejich využití zcela na místě a v řadě případů velmi potřebné. Interventi jsou zkušení zdravotničtí záchranáři, kteří prošli základním jedenácti denním praktickým výcvikem první psychické pomoci. V této problematice se pravidelně dále vzdělávají. O jejich zásahu rozhoduje výhradně posádka na místě události, a to na základě zhodnocení závažnosti situace a potřeby poskytnout takový druh péče.

V roce 2022 byli interventi ZZS MSK voláni k více, než osmi desítkám událostí, při nichž poskytovali první psychickou pomoc dvěma stům zasaženým osobám. Někteří naši interventi se rovněž aktivně zapojili do poskytování telefonické psychické pomoci v rámci celostátní zdravotnické linky.

foto: ZZS MSK

 

Plně funkčními intervenčními týmy peerů a interventů disponují v našem kraji již i některé nemocnice - FN Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Slezská nemocnice v Opavě a nemocnice Havířov.

 

Další poskytovatelé zdravotních služeb se do intervenční a peer podpory zapojují prostřednictvím Krajského intervenčního týmu. Ten začal fungovat koncem roku 2022 z rozhodnutí Rady kraje a finančně je podporován Moravskoslezským krajem. Sdružuje peery a interventy jednotlivých zdravotnických organizací na území kraje a zajišťuje v něm tak koordinované poskytování psychosociální popdory v rámci resortu zdravotnictví.