Úraz elektrickým proudem


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 30.06.2008 12:26:29 - verze pro tisk

Vzniká přímým spojením těla se dvěma body, mezi kterými je elektrické napětí. K průchodu proudu tělem stačí také jen neuzemněná fáze. U vysokého napětí může dojít k zasažení elektrickým obloukem, a to i bez kontaktu s vodičem. Zhruba 80% všech úrazů elektrickým proudem je způsobeno nízkým napětím (do 1000V), z nich jsou potom asi 3% smrtelné. Úrazy vysokým napětím (přes 1000V) jsou vzácnější, probíhají však z 30% smrtelně. Zástava srdce a oběhu při úrazu elektrickým proudem bývá častou příčinou náhlé smrti. Vzhledem k tomu, že většina obětí jsou mladí lidé bez předchozího onemocnění srdce, mají výraznou naději na přežití. Podmínkou je ovšem včasná a správná první pomoc a odborná péče.

Foto: Internet

 

 

Při úrazech el.proudem se kombinuje několik typů poranění:

• poranění elektrické

• poranění tepelné - popáleniny

• poranění mechanické, které bývá druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů)

 

Při působení elektrického proudu na postiženého se uplatňuje dvojí mechanismus:

Jednak přeměna elektrické energie na teplo a poškození tkání teplem. Za druhé pak vliv elektrického proudu na buněčné membrány a změna jejich vlastností při průchodu elektrického proudu.

 

 

 

Míra poškození a následky působení proudu na lidské tělo závisí na mnoha faktorech:

• Druh proudu

stejnosměrný – je snášen poměrně dobře i při vyšších intenzitác

střídavý – je nebezpečný i při malém napětí

• Napětí a frekvence

srdce je nejcitlivější na frekvence 50 - 60 Hz, což je frekvence domácích síťových rozvodů; napětí nad 1000 V může způsobit spíše rozsáhlé popáleniny a poškození vnitřních orgánů

• Odpor na místě vstupu proudu (mokrá či naopak suchá pokožka)

• Intenzita proudu

• Cesta průchodu proudu tělem

• Doba kontaktu

 

Foto: ÚSZS MSK

Příběh z praxe:

Záchranáři byli ve večerních hodinách voláni do terénu, na pole za městem. Na operační středisko telefonovali energetici s tím, že pod stožárem vysokého napětí nalezli ležící lidské tělo. V terénu prověřovali závadu na vedení poté, co jim byla nahlášena porucha. Mladý muž podle všeho vylezl na stožár do výšky přes 25 metrů, možná v sebevražedném úmyslu a byl zasažen elektrickým proudem; poté se zřítil na zem.

V době, kdy na místo dorazila posádka rychlé lékařské pomoci, byl pacient při vědomí. Při zásahu elektrickým proudem však utrpěl těžké popáleniny na 80-90% povrchu těla. Posádka ošetřila popáleniny, podala zraněnému infúzi a léky tišící bolest, muže napojila na monitor srdeční činnosti. Pacienta s velmi vážným zraněním poté záchranáři transportovali na nedaleké popáleninové centrum. Muž svým zraněním přes veškerou péči zakrátko podlehl.

 

 

Příznaky

• Jejich výskyt je závislý na výše uvedených faktorech

• Pacient je nalepen na zdroj proudu (u 15-25mA)

• Porucha vědomí, bezvědomí

• Zrychlený pulz, poruchy srdečního rytmu (pulz se nepravidelný), popř. zástava srdce

• Křeč dýchacích svalů, zástava dýchání

• Popáleniny, hlavně na místě vstupu proudu

• Poškození kostí (např. zlomeniny) nebo svalů způsobené svalovým stahem při průchodu elektrickým proudem

 

 

První pomoc:

• Důležitá je především vlastní bezpečnost

• Přerušíme působení elektrického proudu

• Přivoláme odbornou pomoc

• Kontrolujeme a zajistíme základní životní funkce (stav vědomí, přítomnost dechu)

V případě jejich selhání okamžitě zahajujeme resuscitaci

• Sterilně kryjeme popáleniny

• Polohujeme podle stavu vědomí

- u pacienta při vědomí se zvednutou horní část těla

- při bezvědomí zotavovací poloha

• Udržujeme tělesnou teplotu (pacienta přikryjeme)

 

Foto: Internet

 

 

Pamatuj!

 

Úraz elektrickým proudem způsobí v organismu řadu změn, které se nemusí projevit při prvním kontaktu s postiženým.

I když je při vědomí a na první pohled v pořádku je nadále ohrožen selháním základních životních funkcí, a to i po delším časovém intervalu.

Z tohoto důvodu je nutno postiženého sledovat a dopravit jej vždy k odbornému vyšetření.

 

 

 

Účinek proudu na lidský organismus:

mA účinek

0-0,9 - nepostřehnutelný

0,9-1,2 - postřehnutelný v místě dotyku

1,6 - křečovitý pocit až ke kloubu končetiny

13-15 - těžce snesitelné bolesti, předmět pod proudem možno pustit jen s námahou

10-30 - procházející proud způsobuje křeče a potíže při dýchání

nad 30 - trvale procházející proud může být smrtelný pokud není postižený rychle odpojen

500 - způsobí smrt, prochází-li 0,5s a déle

nad 500 - způsobí smrt i při krátkodobém průchodu

 

Foto: Sdružení Codrys

 

Prevence

Většině úrazů lze předcházet. Je nutno především dodržovat bezpečnostní předpisy u zaměstnanců, kteří jakkoli manipulují s elektrickou energií. Povinností zaměstnavatele je pracovníky vyškolit pro práci s elektrickými přístroji, ale i v první pomoci, zajistit ochranné pomůcky a bezpečnostní vybavení.

V domácnostech by měli rodiče apelovat na děti a varovat je před nebezpečnou manipulaci s elektrickými spotřebiči a zařízeními. Je vhodné zabezpečit elektrické zásuvky proti batolatům zaslepovacími pomůckami. Omezit a uvážlivě používat spotřebiče v koupelně hlavně při koupání či sprchování.

 

 

Nejen v podnicích a firmách, ale v poslední době i v domácnostech se používá jistič přepěťové ochrany, který i při malé změně napětí v síti ihned vypne přívod elektrického proudu.

 

 

Příběh z praxe:

Malé děvčátko bylo samotné ve svém pokoji a olizovalo prodlužovací elektrický kabel, který byl poškozený. Přitom bylo zasaženo elektrickým proudem. Rodiče po zjištění úrazu ihned přivolali záchrannou službu. Dítě bylo při vědomí, lékařka však na těle malé pacientky nalezla popáleninu v oblasti obličeje a úst, vážně poraněny byly rovněž prsty dítěte. Dívenka byla s těžkými popáleninami po prvotním ošetření předána do péče popáleninového centra. I když v tomto případě situace neskončila tragicky, dítě muselo podstoupit náročnou, dlouhodobou a bolestivou léčbu. Následky úrazu si navíc ponese po celý svůj život.

 

 

 

 

 

Autoři:

Milan Krátký

PhDr. Lukáš Humpl