Povinně zveřejňované informace


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 25.01.2024 11:37:24 - verze pro tisk

Výroční zpráva o poskytování informací 2023

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

 

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

 

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.Výroční zpráva o poskytování informací 2022Výroční zpráva o poskytování informací 2023zde