Poranění hlavy a mozku


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 3. 10. 2008 17:46:26 - verze pro tisk

Mozkolebeční poranění tvoří v současnosti významnou část úrazů v celosvětovém měřítku. Bývají spojena s vysokou úmrtností a trvalými následky. Nejčastěji se vyskytují ve věkovém rozmezí 15-35 let, tedy u mladých lidí v produktivním věku; častěji jsou postiženi muži.

Foto: Sdružení Codrys

 

 

Rozdělení mozkolebečních poranění

• Zlomeniny lebky: - zlomeniny klenby lební

- zlomeniny spodiny lebeční

- zlomeniny obličejových kostí

 

• Ložisková poranění mozku: - zhmoždění mozku

- nitrolební krvácení

 

• Rozptýlená poranění mozku - např. otřes mozku

 

 

Příčiny

Nejčastější příčinou jsou

dopravní nehody

úrazy při sportování-zejména tzv. adrenalinové sporty

střelná poranění

napadení.

Mozkolebeční poranění vzniká působením kinetické energie na lebku a mozek. Z časového hlediska mohou tato poranění vznikat jako bezprostřední důsledek působení mechanické síly nebo se zpožděním (následkem počátečního poškození mozku a okolních tkání).

 

Foto: ÚSZS MSK

Příběh z praxe:

Mladý 26-ti letý muž havaroval v nočních hodinách jako řidič osobního automobilu, přičemž bočně narazil do sloupu veřejného osvětlení. Přivolaná posádka rychlé lékařské pomoci nachází muže v bezvědomí, s krvácející ranou v čelní oblasti. Po zajištění základních životních funkcí a ošetření pacienta na místě záchranáři zraněného transportovali na anesteziologicko-resuscitační oddělení.

V nemocnici bylo provedeno opakovaně vyšetření mozku pomocí počítačové tomografie, avšak bez nálezu zhmoždění mozku či nitrolebního krvácení. Porucha vědomí přetrvávala po dobu dvaceti dnů, poté nastalo postupné zlepšování stavu. Po třech měsících od úrazu se pacient vrátil zpět do zaměstnání, v současné době je bez zdravotních následků.

 

 

Příznaky

Závisí na závažnosti poranění a mechanismu úrazu. Každé poranění hlavy nemusí být spojeno s poraněním lebky či mozku. Rány na hlavě často silně krvácí, tvoří se rozsáhlé podkožní podlitiny. Poranění mozku je spojeno s poruchou vědomí, u otřesu mozku přechodnou, s výpadkem paměti na okolnosti úrazu, nevolností, zvracením.

Těžší poranění mozku (zhmoždění, nitrolební krvácení) provází zpravidla bezvědomí, které může nastat i s časovým odstupem. Bývají výpadky hybnosti končetin, stavy zmatenosti, záchvaty křečí, poruchy dýchání. U poranění spodiny lební se můžeme setkat s krvácením ze zvukovodu, výtokem mozkomíšního moku. Mozkolebeční poranění bývají často spojena s poraněním dalších oblastí - krční páteř, hrudník, končetiny.

 

Foto: HZS MSK

První pomoc

• Prioritou je ošetření pacienta v bezvědomí včetně uvolnění dýchacích cest. Vyvarujeme se nadměrného záklonu hlavy vzhledem k možnému poranění krční páteře. Postačí zpravidla předsunutí dolní čelisti a vyčištění dutiny ústní.

• Sledujeme dechovou frekvenci, při zástavě dýchání je nutno zahájit dýchání z úst do úst.

• Další ošetření zajistí přivolaná posádka rychlé lékařské pomoci.

• Krvácející rány překryjeme sterilním krytím, vhodné je použití pružného Prubanu.

• U pacientů při vědomí sledujeme stav vědomí – jeho obnova je často pouze přechodná s náhlým zhoršením stavu postiženého. Zraněný s poraněním hlavy patří vždy k lékaři.

 

 

Závěr

Jedná se různorodou skupinu poranění s vysokou úmrtností a závažnými trvalými následky v případě přežití. Značné části těchto poranění lze předejít použitím ochranných pomůcek jako jsou cyklistické či lyžařské přilby, dětských autosedaček, bezpečnostních pásů. Důležitou roli hraje i zhodnocení vlastních sil a schopností při sportovních aktivitách.

 

Foto: HZS MSK

Příběh z praxe:

Dvacetiletý motocyklista nezvládl ve vysoké rychlosti řízení svého stroje a v zatáčce se srazil s protijedoucím vozidlem. Po nárazu byl vymrštěn ze sedadla, jeho tělo letělo několik metrů vzduchem a nakonec narazil hlavou do stromu. Muž poté zůstal bezvládně ležet.

Na místo byla okamžitě vyslána pozemní posádka a také vrtulník letecké záchranné služby. Záchranáři po svém příjezdu nalezli těžce zraněného řidiče motocyklu prakticky již bez známek života. Přistoupili proto neprodleně k provádění život zachraňujících úkonů, včetně srdeční masáže. O mladý lidský život několik desítek minut bojovaly obě posádky. Veškeré snahy o obnovení srdeční činnosti pacienta však skončily neúspěšně a zasahující lékaři museli nakonec konstatovat jeho smrt. Poranění mozku, která pacient utrpěl, byla neslučitelná se životem.