Žádost ze dne 6.3.2016


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 9. 2. 2017 9:32:57 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1) kolik bylo provedeno primárních letů vrtulníkem LZS Ostrava v roce 2015 a kolik z toho bylo nočních letů?

 

2) Kolik celkově činí pojištění tohoto vrtulníku ročně?

 

 

Poskytnuté informace:

 

Ad 1) jedná se o část povinných výkazů pro ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), které každá záchranná služba produkuje a tyto údaje jsou veřejně dostupné na stránkách ÚZIS nebo na stránkách Asociace zdravotnických záchranných služeb.

 

den noc

Celkový počet misí 456 91

z toho:

počet misí do terénu 406 55

počet akutních transportů ze ZZ 47 28

počet ostatních letů 1 0

ambulanční lety 2 8

 

Ad 2) Cenu ročního pojištění vrtulníku neznáme, neboť vrtulník není majetkem Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, nýbrž jeho provozovatele, kterým je společnost DSA, a.s. Veškeré platby za provoz stroje probíhají mezi objednatelem (Ministerstvem zdravotnictví ČR) a provozovatelem na základě smluv.

 

Informace byla poskytnuta dne 10.3.2016.