07.11.2019 Tým pro speciální činnosti ZZS MSK cvičil zásah u pacienta s vysoce nakažlivou nemocí


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 7. 11. 2019 22:17:04 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba se účastnila taktického cvičení složek IZS v Krnově, jehož tématem byl zásah u pacienta s podezřením na vysoce nakažlivé onemocnění. V krnovské nemocnici trénoval činnosti speciální tým moravskoslezských záchranářů. Ten je nepřetržitě připraven poskytnout přednemocniční neodkladnou péči nejen u běžných pacientů, ale rovněž u nemocných s příznaky vysoce nakažlivého onemocnění.

foto: ZZS MSK

 

Cvičení mělo za cíl prověřit spolupráci záchranářů s kolegy ve zdravotnickém zařízení, v němž se ohrožený pacient nachází, stejně jako s pracovníky krajské hygienické stanice a složkami IZS. Zásah v takových případech znamená nejen ošetření, ale také transport postiženého do specializovaného zdravotnického zařízení v Praze. Použít je nutno ochranné obleky na straně záchranářů, biobox, v němž je přepravován pacient, zajištění řady opatření, a to při zachování specifických postupů. Tým přitom musí postupovat s jistotou a bez zbytečných prodlev.

foto: ZZS MSK

Podobně, jako již tým specialistů trénoval v minulosti, simulován byl zásah u pacienta podezřelého z nákazy MERS Coronavirem, který se vrátil z dovolené v exotické destinaci

S vysokými horečkami a dalšími příznaky přichází do nemocnice, kde je vysloveno podezření na nákazu. Pacient je izolován a dochází ke spuštění přesně stanoveného postupu nejen pro jeho účinné ošetření, ale také pro ochranu okolí a zamezení dalšího šíření nemoci.

 

Tým ZZS MSK pro speciální činnosti je v praxi aktivní již několik let a má sebou desítky skutečných zásahů u pacientů s infekčními onemocněními. Situací s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci však dosud museli řešit jen několik. Pravidelné nácviky těchto zásahů jsou přesto nezbytné. Zvyšují profesionalitu zasahujících záchranářů a zvyšují efektivitu jejich zásahu, tedy i šanci pacienta na přežití velmi závažného stavu.