Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 30.01.2009 13:02:27 - verze pro tisk

Foto: HZS MSK_

 

 

Téměř každý druhý zemřelý při dopravní nehodě umírá v důsledku poranění hrudníku. Jedná se tedy o velmi častá a závažná poranění, a to nejen v souvislosti s dopravními nehodami, ale i při jiných úrazových dějích.

Ve více než padesáti procentech všech hrudních poranění jsou však přítomna i další zranění.

 

Jaká rizika tedy při poranění hrudníku hrozí? Přinášíme velmi stručné rozdělení a přehled častých poranění:

 

 

Zavřená poranění hrudníku

Vznikají nárazem či stlačením hrudníku; i při nepatrných zevních známkách mohou vést k mnohočetným zlomeninám žeber a k závažným poraněním orgánů dutiny hrudní. Zvláštním druhem zavřeného poranění hrudníku je poranění tlakovou vlnou při výbuchu v uzavřeném prostoru, který vede především k poranění plic.

 

Otevřená poranění hrudníku

Dochází k nim násilným mechanickým narušením celistvosti hrudní stěny, přičemž poranění vnitřních orgánů hrudníku bývá často závažnější, než poranění hrudní stěny.

 

 

Příběh z praxe:

Při nehodě tramvaje utrpěla jedna z cestujících velmi vážné zranění. Při střetu soupravy seděla v místech, kde došlo k výrazné deformaci interiéru vozu. Do hrudníku pacientky pronikla kovová tyč, určená k držení stojících pasažérů a mladá žena zůstala zaklíněna uvnitř.

Foto: HZS MSK

Zachránci měli velmi obtížný úkol. K postižené bylo možno proniknout jen zvenku, proto hasiči museli postupně rozřezat plášť tramvaje. Pacientka byla přes závažnost svého stavu při vědomí a trpěla bolestmi; záchranáři navíc zjistili, že je ve vysokém stupni těhotenství. To byla další komplikace.

Vyproštění se podařilo až po zhruba třech hodinách usilovné práce a postižená byla vytažena i se sedačkou a kusem tyče, která zasáhla hrudník. Záchranáři poskytli ženě maximální možné přednemocniční ošetření a poté ji vrtulník šetrně přepravil do zdravotnického zařízení. Tam již pacientku očekával připravený lékařský tým - byla ihned operována, lékaři také vyvolali porod. Přes velmi obtížnou situaci a těžká zranění se nakonec podařilo zachránit život nejen maminky, ale i jejího děťátka.

 

 

Pneumotorax, hemotorax

Pneumotorax vzniká vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny při poranění hrudní stěny nebo plíce a vede ke smrštění plicní tkáně s poruchou její dechové funkce. Hemotorax vzniká krvácením z poraněných cév hrudní stěny a plic do pohrudniční dutiny. Jeho nebezpečí spočívá kromě krevní ztráty v pozvolném útlaku hrudních orgánů. Vznik bývá spíše pomalý a často je kombinován s pneumotoraxem.

 

Pohmoždění srdce

Vzniká tupým nárazem na krajinu srdeční a může vést k poruchám srdeční činnosti, zcela podobným akutnímu infarktu myokardu.

 

Sériové a blokové zlomeniny žeber

Vznikají stlačením nebo nárazem na hrudník a vedou ke ztrátě stability hrudní stěny a poruše mechaniky dýchání. Dochází k tzv. paradoxnímu dýchání, kdy při nádechu vpadává poraněná část hrudní stěny dovnitř a naopak při výdechu se vyklenuje směrem opačným. Důsledkem je dechová nedostatečnost.

Může dojít ještě k řadě jiných zranění hrudníku.

Foto: Internet

 

 

Obecné znaky poranění hrudníku:

• promodralé (cyanotické) zbarvení kůže, eventuelně pocení

• zrychlené a namáhavé dýchání

• zrychlení pulzu a pokles krevního tlaku coby známky selhávání krevního oběhu

• úzkost, neklid až ztráta vědomí

• v některých případech (při již značném nedostatku kyslíku v krvi) se mohou objevit záškuby kosterního svalstva

 

Pamatuj!

Jako zcela jasné známky poranění plic jsou popisovány: ztížené dýchání a nucení ke kašli, či vykašlávání napěněné krve.

 

 

První pomoc:

• uložit zraněného do polosedu

• otevřená poranění krýt sterilním prodyšným obvazem

• u vpadávání části hrudníku při dýchání (paradoxní dýchání) fixovat vylomenou část hrudní stěny molitanovým polštářem s elastickou bandáží nebo ji stabilizovat položením pacienta na poraněnou stranu hrudníku

• při proniknutí cizího tělesa do dutiny hrudní (např. bodnutí nožem) ponechat cizí těleso v ráně; obvykle snižuje stupeň krvácení a usnadňuje chirurgickou revizi

 

Pamatuj!

Pacient často sám vyhledává úlevovou polohu v polosedu nebo vleže na boku na poraněné části hrudníku. Pokud to není nezbytně nutné, nebráníme mu v tom.

 

Foto: Internet

 

Příběh z praxe:

Při dopravní nehodě byl těžce zraněn řidič osobního vozidla. Nepřipoutaný narazil při havárii hrudníkem na volant, došlo také ke zlomenině dolní končetiny a dalším poraněním.

Mladý muž zůstal zaklíněn ve vraku automobilu, byl však při vědomí. Svědkům se zdálo, že "špatně dýchá" a je promodralý v obličeji, což také nahlásili na operační středisko záchranné služby. Po vyproštění pacienta hasiči mohl lékař konečně zraněného prohlédnout. Zjistil mnohočetná poranění, mimo jiné i sériovou zlomeninu žeber. Pro postiženého přiletěl přímo na místo nehody záchranářský vrtulník a po prvotním ošetření jej přepravil na traumatologické centrum fakultní nemocnice.

Tam musel být pacient připojen a umělou plicní ventilaci a také operován. Jeho stav byl život ohrožující. Nehodu nakonec přežil, ale jeho léčba trvala ještě řadu měsíců.

 

 

 

 

Autoři:

Stanislav Lukš, DiS.

PhDr. Lukáš Humpl