Jak pomoci


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 09.02.2022 9:29:29 - verze pro tisk

Zástava dechu či oběhu je nejkritičtější příhodou, jež nejvíce bezprostředně ohrožuje život pacienta. Po třech až pěti minutách dochází u takto postiženého k nezvratnému poškození mozkových buněk a člověk umírá.

 

Tato krátká doba, která zbývá na záchranu života, přitom zcela nestačí pro aktivaci profesionálního záchranného týmu a jeho dopravu k pacientovi. Realita je taková že příjezd profesionálního záchranného týmu můžete očekávat po 10 minutách po zavolání. Šance na přežití proto záleží hlavně na včasné pomoci od svědků příhody. Okamžité oživovací postupy, prováděné laiky, zvýší naději na přežití 2-3krát. Každá minuta bez první pomoci na místě snižuje prognózu přežití o 10-15%. Pravdou však je, že se záchranáři v praxi setkávají s laickou první pomocí a oživovacími pokusy spíše výjimečně.

 

Dostanete – li se do této situace, zhluboka se nadechněte a snažte se zachovat klidnou hlavu. Panika postiženému nepomůže. NEBOJTE SE POMOCI! Pokud nevíte jak pomoci, řekněte to dispečerce na lince 155, která vám bude následně radit, jak postupovat.

 

Jedná se opravdu o jednoduchý postup:

1. Nejdříve je nutné, aby jste zajistili bezpečnost pro sebe i postiženého.

2. Poté se přesvědčte, zda je postižený v bezvědomí: lehce a nenásilně s ním zatřeste a oslovte jej: „Jste v pořádku?“

Jestliže nereaguje, pokuste se křikem přivolat z okolí pomocníky a pověřte někoho přivoláním pomoci, případně zavolejte záchranáře na linku 155. První pomoc poskytujte až po aktivaci záchranné služby.

Jediná vyjímka z tohoto postupu je u malých dětí cca do 8 let, kde se jako první provádí 5x umělý vdech z úst do úst po mírném záklonu hlavy tlakem na čelo. Pokud se neobnoví dýchání pokračujeme masáží srdce a umělými vdechy v poměru 30:2. Aktivace tísňové linky 155 se provádí až po asi 2 minutách neůspěšných oživovacích pokusů.

3. Prohlédněte pacienta, zda nemá tepenné krvácení "krev pravidelně vystřikuje z rány pod tlakem" případné krvácení zastavte (tlakem prsty v místě rány).

4. Dále se snažte zjistit základní životní funkce. Zjišťujete pouze kvalitu dýchání - normální dýchání (pohyby hrudníku a jejich normální tempo; občasné, ojedinělé a pomalé vdechy "jako kapr" nebo si nejsem jist - nejsou považovány za účinné dýchání a je to bráno jako by postižený nedýchal).Záklon hlavy

 

 

 

 

5. Po tomto ověření přistupte k samotné resuscitaci (oživování). Pro její efektivitu je důležité umístění pacientova těla na tvrdé podložce, nejlépe na zemi, v poloze na zádech. NEDÁVEJTE POSTIŽENÉMU NIC POD HLAVU! Rukou bližší k jeho hlavě tlakem na čelo mu hlavu zakloňte směrem dolů k podložce a otevřete ústa (případně vyčistěte za použití kapesníku od zvratků, krve apod.).

 

 

 

 

 

6. Jednu ruku položte na hrudní kost doprostřed hrudníku zhruba na úrovni prsních bradavek. Na hřbet této ruky položte dlaň druhé a natáhněte nebo propleťte prsty tak, aby se nedotýkaly žeber nebo na ně nepůsobily tlak. Napřimte své tělo a propněte ruce tak, aby po celou dobu masáže zůstaly napnuté a mohli jste promáčknout hrudní kost do hloubky 4 – 5 cm. Po stlačení uvolněte tlak, ale ruce nezvedejte!Seite270c.jpg

 

 

 

 

 

7. Hrudník stlačujte frekvencí 100x za minutu (zhruba necelé dvě stlačení za sekundu) a kombinujte masáž se vdechy v poměru 30 kompresí na 2 vdechy.Seite269b.jpg

 

 

 

 

 

8. Dýchání z úst do úst provádíme - uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy tlakem ruky na čelo postiženého, ucpáním nosu a vdechnutím stejného objemu vzduchu jako při vašem běžném nádechu. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže nebo nechcete provádět umělé dýchaní pokračujte v nepřetržité masáži. Bojíte – li se případné nákazy během umělého dýchání lze použít resuscitačních roušek vyráběných speciálně pro laickou první pomoc či si pomoci čistým kapesníkem přiloženým po dobu vdechu na pacientova ústa.

 

 

9. Takto postupujte dokud: shledáte na pacientovi jasné známky obnovy efektivního oběhu, začne se hýbat nebo sám dýchat; přijede na místo posádka záchranné služby nebo jste zcela vyčerpáni "při masáži se střídejte cca po 2-4 minutách". Za jiných okolností nesmí být přerušeny oživovací pokusy.

 

10. Jestliže se vám podaří obnovit spontánní krevní oběh a dýchaní postiženého před příjezdem záchranářů, uložte jej do stabilizované polohy na boku. Neodcházejte však a kontrolujte zda nedošlo znuvu ke zhoršení nebo zástavě dechu - v takovém případě ihned zpět na záda a pokračujeme v masáži srdce a umělém dýchání. Důležité je také kontrolovat případné zvracení. Poloha na boku umožňuje odtok zvratků z ústní dutiny ven.

 

Podrobnější informace naleznete zde