09.07.2021 V Ostravě proběhlo první z plánovaných praktických zaměstnání posádek ZZS MSK


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 9. 7. 2021 21:55:17 - verze pro tisk

Po mnohaměsíční přestávce, vynucené epidemií Covid-19, proběhlo v tomto týdnu (7., 8. července) další praktické zaměstnání týmů ZZS MSK. Bylo koncipováno jako vzdělávací aktivita, během dvou dnů se jej zúčastnilo dvacet posádek ZZS MSK a celé je připravili pracovníci Vzdělávacího a výcvikového střediska organizace.

foto: ZZS MSK

Zaměstnání bylo zasazeno do atraktivního prostředí ostravského Landek Parku, které umožnilo umístit nácviky do podmínek velmi se blížících těm reálným.

Zaměstnání se účastnily jak lékařské, tak i zdravotnické týmy. Všech deset pracovních úkolů vycházelo z praxe – jednalo se například o pacienta s akutními kardiálními obtížemi, cévní mozkovou příhodou, tonutí dítěte, dopravní nehodu, vážný úraz, či porod a další. Úkoly nebyly bodované jako soutěžní, ale školenci měli možnost vidět v hodnotících arších, jaký postup při řešení situace byl správný, co bylo prioritní a co například opomněli.

Proběhlé zaměstnání bylo logisticky poměrně náročné, protože veškeré vybavení bylo nutno do prostor přivézt, nachystat jednotlivé úkoly a po skončení opět vše uklidit a odvézt. Práce školícího týmu proto začínala již v pět hodin ráno prvního dne a končila až okolo dvaadvacáté hodiny druhý den.

 

Velké poděkování záchranářů patří Dolní oblasti Vítkovic, a také hotelu VP1, správcům Landek Parku, za jejich vstřícnost.

foto: ZZS MSK

foto: ZZS MSK

 

Další termíny obdobného praktického zaměstnání jsou již plánovány na srpen a říjen.

Do konce tohoto roku zaměstnanci ZZS MSK dále absolvují osm hodin výuky v učebnách. Školení přitom bude rozděleno zvlášť pro osm desítek lékařů a zvlášť pro necelých sedm stovek záchranářů a řidičů.

 

Pravidelné a průběžné další vzdělávání pracovníků ZZS MSK významně přispívá ke zvyšování kvality péče, kterou zdravotnická záchranná služba poskytuje svým pacientům.