Žádost ze dne 18. 1. 2022


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 24.01.2022 16:49:34 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje informace:

 

1) Kolik bylo vypsáno výběrových řízení na pozici zdravotnický záchranář (jinou než operátor

zdravotnického operačního střediska) a na jakou konkrétní pozici?

a. v letech 2010-2011

b. v letech 2015-2016

c. v letech 2020-2021

 

2) Jaké byly požadavky pro přijetí na uchazeče o zaměstnání na pozici zdravotnický záchranář

(jinou než operátor zdravotnického operačního střediska) a na jakou konkrétní pozici v

jednotlivých výběrových řízeních?

a. v letech 2010-2011

b. v letech 2015-2016

c. v letech 2020-2021

 

3) Byly součástí hodnotících kritérií při výběrových řízeních na pozici zdravotnický záchranář

(jinou než operátor zdravotnického operačního střediska) fyzické testy? Pokud ano, co bylo

jejich součástí?

a. v letech 2010-2011

b. v letech 2015-2016

c. v letech 2020-2021

 

4) Kolik se do jednotlivých vypsaných řízení popsaných shora (viz odpověď na otázku č. la

až lc) přihlásilo uchazečů mužů a kolik uchazeček žen? Prosím o konkrétní údaje pro

každé jednotlivé výběrové řízení.

 

5) Kolik bylo, na základě jednotlivých vypsaných řízení (viz odpověď na otázku č. la až lc),

přijato mužů a kolik žen? Prosím o konkrétní údaje pro každé jednotlivé výběrové řízení.

 

 

Poskytnuté informace:

 

K Vaši žádosti o informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

uvádíme, že nemáme povinnost vyhlašovat výběrová řízení při obsazování pracovních pozic.

 

V letech 2010 - 2011, 2015 - 2016 a 2020 - 2021 jsme nevyhlašovali žádné výběrové řízení na pozici zdravotnický záchranář (kromě operátora zdravotnického operačního střediska).

 

 

 

Informace byla poskytnuta dne 21. 1. 2022