Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Uštknutí hadem


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 4. 6. 2008 8:45:13 - verze pro tisk

Uštknutí je poranění způsobené zuby jedovatého hada. Jedná se o bolestivé bodné rány s tendencí ke krvácení a zanícení. Při kousnutí hadem nemusí vždy dojít k uštknutí – had nemusí jed použít, tj. ne při každém kousnutí jedovatým hadem se uvolní jed do rány, a pokud se už uvolní, tak nemusí jít o dostatečně toxické množství pro člověka. V České republice žije pouze jeden druh jedovatého hada – zmije.

Podle statistik přísluší na tisíc zmijích pokousání v ČR asi 500 uštknutí a pouze jeden zemřelý.

Uštknutí hady způsobí ročně smrt přibližně 40 až 60 tisíc lidí na celém světě. Ze zhruba tří tisíc známých druhů hadů je považováno cca 400 z nich za nebezpečně jedovaté. Nejjedovatější druhy se vyskytují v oblasti korálových útesů (např. pobřeží Austrálie).

Foto: Internet

 

 

Dospělý zdravý had (myšleno nyní zmije obecná – vipera berus) při tzv. obranném kousnutí vpraví jed do těla člověka pouze v polovině případů. Ne vždy se jedná o plnou dávku. I kdyby se však o plnou dávku jednalo, jde o 2/3 množství toxinu z potřebného k život ohrožující otravě u zdravého dospělého člověka.

V jednom uštknutí zmije je obsaženo asi 10 mg toxinu, přičemž smrtelná dávka je 15 mg toxinu.

 

Nejohroženějšími skupinami se tak stávají děti, senioři a celkově oslabení jedinci. Množství použitého jedu závisí na více faktorech: stáří hada, velikosti, množství jedu v jedové žláze před uštknutím, přesnosti zasažení (do kůže nemusí proniknout oba zuby), místo uštknutí, atd.

 

 

Příběh z praxe:

Dospívající dívka se účastnila letního dětského tábora na Vítkovsku. Při pohybu na louce byla uštknuta zmijí do bérce. Vedoucí jí poskytli první pomoc – dezinfikovali ránu a obvázali ji, postiženou ihned transportovali do nejbližší nemocnice.

Při přijetí byl patrný značný otok dolní končetiny a také uzlin v třísle. Dívčin stav se však podařilo stabilizovat i bez použití antiséra. Po přibližně týdenní hospitalizaci mohla být propuštěna do domácího ošetřování.

K jejímu rychlému uzdravení pomohla správně poskytnutá první pomoc a neprodlené předání pacientky k odborné léčbě.

 

Antisérum je u nás v současné době dostupné. Obecně řečeno však terapie spočívá především v nespecifických opatřeních, nikoliv v podání antiséra. Sérum proti hadímu jedu (antisérum) se často vyrábí z krve koní. Jedná se tedy o směs našemu tělu cizí a její aplikací do lidského organismu může dojít k alergické reakci. Proto by antisérum mělo být podáno pouze ve zdravotnickém zařízení, kde je možné případné komplikace zvládnout.

Foto: Internet

 

 

Pamatuj!

 

Při uštknutí exotickým hadem lze kontaktovat specializovaná pracoviště a konzultačně řešit způsoby léčby.

Je však nutno znát přesný název hada! U nás tuto službu poskytuje např.

 

Toxikologické informační centrum - tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.

 

 

 

 

 

Znaky provázející uštknutí zmijí obecnou

• ihned po uštknutí se projeví bolest v místě uštknutí

• drobné ranky po kousnutí, mírně krvácející

• během několika minut následuje i otok

• později nastoupí zduření regionálních mízních uzlin

• otok dosahuje maxima zhruba 48 hodin po uštknutí, v těžších případech dojde i k otoku trupu; je doprovázen bolestí a pocitem lokálního napětí

• otok může mít i znaky ,,modřiny“

• ústup otoku můžeme očekávat nejdříve 3 – 4 dny po uštknutí

• minimální lokální projevy jsou vzácné

• několik minut po uštknutí se může objevit zvracení

• objevuje se nadměrné pocení, bolesti břicha, průjem

• někdy se objeví i inkontinence (samovolné pomočení či pokálení)

• výše uvedené celkové příznaky mohou přetrvat i 48 hodin po uštknutí

• nízký krevní tlak, rychlý puls, pocení, kolaps

 

Pamatuj!

I při chybějící nebo slabých příznacích je nutné nejméně 24 hodin sledovat pacienta !

Foto: ÚSZS MSK

 

 

Při nejtěžší formě postižení se objeví:

• otok celého těla, především pak v oblasti rtů a jazyka

• kolaps/mdloba

• pokles krevního tlaku

• narušené vědomí

• studený pot

• promodrání neboli cyanóza koncových částí těla

• kompletní uzdravení zde nastává po jednom až třech týdnech

 

 

 

První pomoc

• smyslem je zpomalit vstřebávání jedu

• klid, minimální pohyb postiženého

• sundat stahující předměty

• dezinfekce a sterilní krytí rány

• postižené místo umístit pod úroveň srdce (např. nechat poraněnou končetinu volně viset z lůžka či nosítek)

• zajistit transport uštknutého do nemocnice - pokud možno s minimem jeho vlastního pohybu

• často se doporučuje založit tlakovou bandáž končetiny, nejlépe elastickým obinadlem. Toxiny jedu pronikají především do lymfatických cév a motorem proudění lymfy v cévách je pohyb přilehlých svalů. Bandáž a znehybnění poraněné končetiny tak výrazně zpomalí průnik jedu do krevního oběhu. S obtáčením končetiny elastickým obinadlem začneme v místě kousnutí a pokračujeme vzhůru, co nejvýše. Znehybnění končetiny (např. pomocí tyče, hole, větve) se provádí stejně jako u vymknutí nebo zlomeniny

 

 

Co nikdy nedělat

• nezaškrcovat

• neodsávat jed

• neaplikovat do rány žádnou chemikálii (dezinfekce rány je však doporučena)

• netřít, nemasírovat, či dokonce nevypalovat ránu

• nevyřezávat tkáň, ani ránu nerozřezávat

• neaplikovat sérum laikem

• nepodávat alkohol nebo kofein

 

Foto: ÚSZS MSK

 

 

 

Pozor!

 

Důležitá je prevence:

- vysoké boty

- nenavštěvovat rizikové lokality

- nedráždit objevené zmije.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři:

Stanislav Lukš, DiS.

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů