Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Pozemní posádky


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 23.03.2021 17:25:04 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba je na základě zákona povinna poskytnout přednemocniční neodkladnou péči pacientovi do dvaceti minut od zavolání na tísňovou linku 155, mimo případů, hodných zvláštního zřetele. K tomuto účelu jsou k dispozici tzv. výjezdové skupiny, neboli zdravotnické týmy záchranné služby, které zasahují u pacientů v terénu.

PA1090481.JPG

 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje disponuje několika druhy pozemních posádek:

 

- Rychlá lékařská pomoc (RLP)

- Rychlá zdravotnická pomoc (RZP)

- Rendez-vouz (RV)

 

Tyto prostředky jsou v rámci Moravskoslezského kraje rozmístěny celkem na třiatřiceti výjezdových stanovištích, a to tak, aby záchranáři mohli přednemocniční neodkladnou péči občanům poskytovat co nejefektivněji a nejrychleji.

 

Rychlá lékařská pomoc

Posádku RLP tvoří nejméně tříčlenný tým a jeho vedoucím je atestovaný lékař. Část lékařů jsou kmenoví zaměstnanci ZZS MSK, řada jiných však na záchranné službě pracuje externě. Dalším členem posádky je nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP), tedy zdravotní sestra s postgraduálním vzděláním zaměřeným na akutní péči či zdravotnický záchranář. Řidič–záchranář pak odpovídá nejen za bezpečnou jízdu vozidla, ale spolupracuje s také s lékařem a NLZP při ošetřování pacienta V posádce RLP je někdy také nižší nebo pomocný zdravotnický pracovník – sanitář.

Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci zasahuje u pacientů akutně ohrožených selháním základních životních funkcí. Sanitka s lékařem tedy vyjíždí k postiženým, kteří se nalezají v bezprostředním ohrožení života.

P1140664.JPG

 

Jedná se například o:

- zástavu dechu a oběhu

- bolesti na hrudi

- poruchy vědomí

- dechové obtíže

- dopravní nehody

- vážné úrazy.

 

V rámci Moravskoslezského kraje disponujeme celkem jedenácti posádkami rychlé lékařské pomoci. Ty vyjíždějí k postiženým ve speciálně vybaveném sanitním voze, v němž mají k dispozici vše potřebné k vyšetření, ošetření a zajištění pacienta v kritickém stavu:

P1140621.JPG

 

 

- ventilátor umožňující umělou plicní ventilaci

- odsávačku s motorovým pohonem

- monitor EKG s kardiostimulátorem, defibrilátorem a možností záznamu

- vakuové matrace ke znehybnění páteře a končetin

- pulzní oxymetr měřící okysličení krve a tepovou frekvenci

- léky, obvazový materiál a sterilní krytí pro ošetření ran

- vyprošťovací a speciální transportní prostředky

a další

 

 

Rychlá zdravotnická pomoc

Posádka RZP je nejméně dvoučlenná - tvoří ji střední zdravotnický pracovník a řidič - záchranář; dalším členem týmu někdy bývá také sanitář. Tato výjezdová skupina je vysílána k pacientům, jejichž zdravotní stav po vyhodnocení výzvy operačním střediskem nevyžaduje zásah lékaře záchranné služby.

P1090440.JPG

 

Jde o nekomplikované úrazy i neúrazové stavy, které nepředpokládají nutnost okamžité diagnostické činnosti a léčbu. Skupiny RZP provádějí rovněž sekundární převozy náhle zhoršených pacientů z ordinací praktických lékařů, nebo zasahují spolu s posádkami rychlé lékařské pomoci u větších dopravních nehod.

Posádek rychlé zdravotnické pomoci má naše záchranná služba k dispozici dvaačtyřicet, v nočních hodinách a během dnů pracovního klidu jich je v provozu nižší počet.

 

Pokud pacienta zajišťuje posádka RZP, měla by jej bez výjimek předat do lékařské péče. Absence lékaře v týmu omezuje kompetence zdravotníka v oblasti aplikace léků a některých terapeutických postupů. Zdravotničtí záchranáři a sestry-specialistky jsou ovšem kompetentními zdravotníky, kteří se dovedou o pacienta spolehlivě postarat. V případě potřeby mohou stav postiženého konzultovat vysílačkou či telefonem s lékařem, nebo si jej na místo i přivolat.

Také vozidlo RZP je speciálně vybaveno nutnou zdravotnickou technikou a materiálem pro potřebné zajištění pacienta.

 

Rendez-vous

V některých městech Moravskoslezského kraje - v Ostravě, Opavě, Hlučíně, Bruntále, Krnově, Frýdku-Místku, Fulneku a Frenštátě pod Radhoštěm, pracuje záchranná služba v tzv. setkávacím systému, neboli "rendez-vous". Lékař v tomto případě není vázán na "velké" vozidlo RLP, nýbrž k pacientům vyjíždí osobním nebo terénním (SUV) automobilem.

Výjezdovou skupinu rendez-vous tvoří lékař a zdravotnický záchranář, který je zároveň řidičem vozidla. Posádka je rovněž vybavena potřebnými prostředky k záchraně postiženého, a to včetně ventilátoru a monitoru srdeční činnosti; nemá však pochopitelně možnost nemocného transportovat.

P1140966.JPG

Systém přednemocniční neodkladné péče se použitím RV stává flexibilnějším a umožňuje lepší pohyblivost lékaře v terénu. Ten není vázán na "velkou" sanitku a v případě potřeby může po ošetření pacienta ihned odjet k dalšímu zásahu.

Systém funguje tak, že na místo události operační středisko vysílá někdy pouze vozidlo rendez-vous, a to v případě, kdy je možné, že pacienta nebude nutno transportovat do zdravotnického zařízení (tedy například k epileptickým či astmatickým záchvatům a pod). Po ošetření lékařem zůstává pacient doma. Je-li zapotřebí zajistit jeho převoz do nemocnice, posádka rendez-vous si přivolá sanitku RZP.

Jindy, zejména u stavů, jež jsou na první pohled velmi závažné, nebo se pacient nalézá na ulici, je operačním střediskem vyslána posádka RZP a RV zároveň.

 

Činnost posádek ZZS

Ve světě není vůbec pravidlem a samozřejmostí, že by byl lékař součástí výjezdového týmu. Například v anglosaských zemích jsou v posádkách obvykle pouze tzv. paramedici, tedy nelékaři (srovnatelní s našimi vysokoškolsky vzdělanými záchranáři - absolventy bakalářkého studia). Lékařská péče je tak pacientovi poskytnuta až po příjezdu do nemocnice.

Nové sanity 2011

 

V našem systému lékař v indikovaných případech vyjíždí přímo k postiženému – domů či do terénu. Systém záchranné služby v České republice tak patří pokud jde o rychlost, vybavení a kvalitu péče k nejlepším na světě.

Naše činnost tedy rozhodně nespočívá v co nejrychlejjším naložení pacienta a pouhém odvozu do nemocnice. Hlavním úkolem zdravotnické záchranné služby je v co nejkratší době dostat kvalifikovanou pomoc k pacientovi.

Záchrana začíná již na místě události a posádka mnohdy provádí u postiženého řadu náročných výkonů a opatření, které mají za cíl maximalizovat šanci pacienta na dobré přežití.

Stav pacienta také v řadě případů vyžaduje daleko spíše šetrný a klidný transport do nemocnice než rychlou a riskantní jízdu.

 

Záchranáři ZZS MSK jezdí k zásahům nejčastěji vozidly Mercedes a Volkswagen, v rámci systému rendenz-vous pak automobily Škoda Octavia Scout a Yetti, VW Touareg a Nissan.

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů