Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA OSTRAVA - Kryštof 05


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 09.02.2023 12:04:56 - verze pro tisk

Součástí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje je Letecká záchranná služba v Ostravě. Základna Letecké záchranné služby Ostrava je umístěna v areálu IZS v Ostravě-Zábřehu, kde se nachází moderní heliport pro denní i noční provoz, dvě přistávací plochy pro vrtulníky a hangár se zázemím pro nepřetržitý letecký provoz.

 

IMG_20150815_120800.jpg

 

Na území dnešního Moravskoslezského kraje a přilehlých částí krajů Olomouckého a Zlínského působí Letecká záchranná služba pod volacím znakem "Kryštof 05" od 1. srpna roku 1989. Na základě dohody o příhraniční spolupráci může vrtulník z Ostravy zasahovat i v příhraničních oblastech na území Polska a Slovenska.

 

V letech 1993-2016 zajišťovala provoz letecké záchranné služby v Ostravě firma Delta System Air (DSA), v letech 2017-2020 rakouská firma Helikopter Air Transport (HAT). V lednu 2021 se ujala provozování na osm let slovenská firma Air Transport Europe(ATE).

 

Tzv. akční rádius vrtulníku je přibližně 70 km, což představuje dobu letu asi 18 minut od obdržení výzvy po dolétnutí do nejvzdálenějšího místa. K efektivnějšímu nasazení LZS je však ideální doba maximálně 15 minut, proto jsou spádová území plánována jako kruhy s poloměrem 50 km. Zbylých 20 km je oblast, ve které se spádová území jednotlivých stanovišť LZS překrývají.

 

Během svého působení využívala Letecká záchranná služba v Ostravě postupně vrtulníky těchto typů: Mi-2, Bell 206 L, AS 355 F2, EC 135 T1 a EC 135 T2.

Vrtulník Letecké záchranné služby Ostrava vzlétl v roce 2022 k 616 misím (o 36 více, než v roce 2021) a posádky přitom strávily v akci 756 hodin.

 

foto: ZZS MSK

Čím létáme nyní

Letecká záchranná služba Ostrava používá v současnosti ke své činnosti moderní stroj EC 135 T2+, dvoumotorový jednopilotní vrtulník, který splňuje nejvyšší výkonostní a bezpečnostní požadavky, dané evropskými předpisy pro civilní letectví. Jeho pořizovací hodnota činí 4,2 milionu eur, zdravotnické vybavení stroje má hodnotu dalších 1,5 milionu korun.

V letech 2009-2016 létal tento stroj provozovatele DSA s imatrikulací OK-DSE, poté v letech 2017-2020 stroj totožného typu firmy HAT s imatrikulací OE-XVG. Aktuálně létá stroj EC 135 T2+ firmy ATE s imatrikulací OM-ATQ.

 

Vrtulníky EC 135 T2 jsou poháněny dvěma turbohřídelovými motory Turbomeca ARRIUS 2B2, vrtulník tedy celkem disponuje disponuje 878 kW (1178 HP) výkonu. V případě nouze např. při letu na jeden motor je tento jeden motor schopen dávat výkon až 610 kW (818 HP). Motory jsou vybaveny plně elektronickým digitálním systémem řízení a ovládání FADEC (Full Authority Digital Engine Control).

 

foto: ZZS MSK

Několik technických údajů :

 

Max. vzlet. hmotnost 2835kg

Maxi. rychlost 287km/hod

Max. vytrvalost letu 4,5hod

Max. dolet 796km

Běžná letová výška do 300m

Délka vrtulníku 12,19m

Průměr nosného rotoru 10,2m

Výška vrtulníku 3,62m

Výkon motoru: 2x439kW

 

 

Složení posádky

Posádka zasahuje ve složení pilot, záchranář a lékař. Na mateřské základně je pak nepřetržitě technik. Velitelem vrtulníku během zásahu je pilot, který s definitivní platnosti rozhoduje o provedení letu z hlediska meteorologických podmínek. V současnosti zajišťuje provoz LZS V Ostravě tým plně proškolených dvanácti lékařů a deseti záchranářů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, čtyř pilotů a dvou techniků.

 

foto: ZZS MSK

 

Kdy se vysílá vrtulník

Krajské operační středisko vysílá vrtulník k primárním zásahům do terénu tam, kde je terén špatně přístupný sanitním vozidlem a posádka by se na místo nedostala do dvaceti minut, dále k pacientům, kde je třeba šetrný transport nebo je třeba transport nemocného urychlit.

LZS se využívá také v případech, kdy si stav nemocného nebo zraněného vyžaduje transport přímo z místa neštěstí do specializovaného zdravotnického zařízení. Posádka vrtulníku může zasahovat také v nepřístupném terénu a to pomocí speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

 

 

 

Vrtulník LZS Ostrava slouží v nepřetržitém provozu od roku 2004. Lety HEMS do neznámého terénu je možné uskutečnit pouze od svítání do soumraku, ve výjimečných případech a vždy na základě rozhodnutí velitele vrtulníku, i v noci. V ostatních případech probíhá přistání do terénu v noci na dohodnutá, předem definovaná a známá místa.

 

foto: ZZS MSK

Druhy prováděných letů

Lety H.E.M.S. (Helicopter Emergency Medical Service)

Primární

- prvotní ošetření těžkých úrazů i neúrazových stavů, zejména v terénu těžko přístupném pro pozemní složky a dále při událostech hromadného charakteru

Sekundární

- urgentní transporty nemocných na vyšší zdravotnická pracoviště

Lety ambulanční

- plánované transporty na vyšší zdravotnická pracoviště, transporty nemocných z vyššího pracoviště na doléčení, přeprava odborníků a materiálu, zásahy v rámci spolupráce složek IZS a lety v době vyhlášení krizového stavu.