Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Organizační struktura


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 01.02.2024 21:52:24 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje je příspěvkovou organizací, zřizovanou Moravskoslezským krajem. V současné době je druhou největší záchrankou v ČR. Je strukturálně členěna do územních odborů a dále do jednotlivých výjezdových základen. Ředitelství organizace se nachází v Ostravě-Zábřehu, ve společném komplexu s Hasičským záchranným sborem. ZZS MSK zde má centralizován personální a provozní úsek.

Územních odborů je šest: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, a Ostrava. Každý má svého ředitele, který podléhá řediteli ZZS MSK. Územní odbor zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči ve své spádové oblasti, odpovídající zpravidla někdejším okresům. Osádky výjezdových skupin jednotlivých výjezdových stanovišť jsou na území celého kraje vysílány k výjezdům z jediného operačního střediska se sídlem v Ostravě. Toto operační středisko je součástí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK).

 

Územní odbor Bruntál

Výjezdovými skupinami rychlé lékařské a rychlé zdravotnické pomoci pokrývá poměrně rozsáhlé území. Spadá zde významná část Jeseníků a záchranáři ÚO Bruntál tak zasahují v turisticky významných lokalitách jako je Karlova Studánka, Vrbno pod Pradědem, Ovčárna či samotný Praděd. Nezbytná je tedy spolupráce s Horskou službou. Přednemocniční neodkladnou péči poskytují zdejší záchranáři také v odlehlé oblasti našeho kraje - na Osoblažsku. Do jejich rajónu patří i velká vodní nádrž Slezská Harta nebo úsek významné komunikace č. 11, spojující Ostravu s Hradcem Králové.

Bruntálští záchranáři zaznamenají během roku přes dvanáct tisíc událostí, ke kterým vyjíždějí.

IM000511.JPG

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

Bruntál:

 

1 posádka rychlé lékařské pomoci

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Rýmařov:

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Foto: ZZS MSK

 

Krnov:

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Město Albrechtice:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Vrbno pod Pradědem

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

 

 

Územní odbor Frýdek-Místek

Zaujímá polohu na jihovýchodě Moravskoslezského kraje a v případě potřeby zajišťuje pomoc více než dvěma stům tisícům obyvatel této oblasti. Do spadového území patří velká část Beskyd s řadou turisticky frekventovaných a pro záchranáře obtížně přístupných míst. Ani zde se záchranná služba neobejde bez spolupráce s Horskou službou.

Mezi místa s významným podílem těžkých průmyslových provozů patří Třinecko, záchranáři zde vyjíždějí k vážným úrazům v těchto podnicích. Poměrně častými událostmi jsou také nehody na některé z řady významných komunikací, jež územím Frýdecko-Místecka procházejí.

Posádky tohoto územního odboru za rok zasáhnou u více než třiadvaceti tisíc případů.

Frydek-Mistek.JPG

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

Frýdek-Místek:

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Nošovice:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

(Blízko areálu Hyundai)

 

Frýdlant nad Ostravicí:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

Foto: ZZS MSK

 

Mošnov

1 posádka rychlé lékařské pomoci

 

Třinec:

1 posádka rychlé lékařské pomoci

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Jablunkov:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

 

 

Územní odbor Karviná

Jde o rozlohou nejmenší územní odbor naší organizace, který však má v rámci mimoostravských oblastí největší hustotu obyvatelstva v kraji. Záchranná služba zde zabezpečuje přednemocniční neodkladnou péči pro takřka tři sta tisíc obyvatel.

Specifikem jsou dva velmi frekventované hraniční přechody do sousedního Polska a železniční koridor ve směru na Slovensko. Záchranáři tedy nezřídka ošetřují pacienty cizí státní příslušnosti. V oblasti je také řada uhelných dolů, kde naše posádky zasahují ve spolupráci s Báňskou záchrannou službou. V Karviné rovněž zajišťujeme chod protialkoholní záchytné stanice (PZS), a to v nepřetržitém provozu.

Výjezdové skupiny zdejších záchranářů za rok vyjedou k pacientům v osmadvaceti tisících případů.

ÚO Karviná

 

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

Karviná:

1 posádka rychlé lékařské pomoci

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Orlová:

1 posádka rendez-vous s lékařem

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

 

DSCN1076.JPG Havířov:

 

1 posádka rychlé lékařské pomoci

3 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Český Těšín:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Bohumín:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

 

 

 

Územní odbor Nový Jičín

Územím Novojičínska prochází důležité dopravní tepny směrem na Ostravu a Polsko - dálnice D 1 a mezinárodní tah E 462 (silnice 1. třídy č. 48). Záchranáře v této oblasti tedy ve vyšší míře zaměstnávají dopravní nehody. Dalším významným objektem, jemuž musí věnovat pozornost, je letiště v Mošnově, které se postupně mění ve významný dopravní uzel. Do spádové oblasti tohoto územního odboru patří mimo jiné také část Beskyd, a to v okolí Frenštátu pod Radhoštěm.

Záchranáři na Novojičínsku zajišťují přednemocniční neodkladnou péči pro sto padesát tisíc obyvatel a provozují nejvyšší počet výjezdových stanovišť ze všech územních odborů v Moravskoslezském kraji - celkem šest.

Posádky ve zdejší oblasti řeší během jednoho roku okolo šestnácti tisíc událostí.

ZZS NJ

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

 

Nový Jičín:

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

Fulnek:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Odry:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

ZZS NJ - garáž vozidel

Frenštát pod R.:

1 posádka rendez-vous s lékařem

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Kopřivnice:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Studénka:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Bílovec:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Územní odbor Opava

Záchranáři v tomto regionu vyjíždějí z pěti stanovišť a poskytují přednemocniční neodkladnou péči přibližně sto osmdesáti tisícům obyvatel. Zatímco na Opavsku a Hlučínsku je zalidnění poměrně husté, Vítkovsko je oblastí nepříliš zalidněnou a spíše odlehlou. Po zrušení nemocnice ve Vítkově je odtud nutno všechny pacienty, které ošetříme, transportovat do zdravotnických zařízení vzdálených třicet a více kilometrů. Specifikem je rovněž protialkoholní záchytná stanice (PZS), kterou naše organizace provozuje v areálu psychiatrické léčebny v Opavě.

Na území opavského územního odboru se nalézá několik rekreačních oblastí s problémovými místy (zatopené lomy, přehrada Kružberk s cvičnou skálou pro horolezce, vodní plochy...). Záchranáři rovněž často zasahují při dopravních nehodách na hlavní komunikaci mezi Opavou a Ostravou.

Posádky na Opavsku vyjíždějí ročně v přibližně sedmnácti a půl tisíci případech.

P1000870.JPG

 

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

Opava:

1 posádka rendez-vous s lékařem

3 posádky rychlé zdravotnické pomoci

(z toho jedna v době 7-19 hodin)

 

Opavská vozidla vyjíždějí ze dvou stanovišť.

 

 

 

 

foto: ZZS MSK

 

Vítkov:

1 posádka rendez-vous s lékařem

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Hlučín:

1 posádka rendez-vous s lékařem

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Zábřeh u Dolního Benešova:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

 

 

Územní odbor Ostrava

Ostrava je průmyslovým městem s čilým dopravním ruchem a tomu odpovídá také množství zásahů záchranářů u dopravních nehod či při pracovních úrazech v podnicích a firmách. Jedná se o třetí největší aglomeraci v naší zemi s téměř třemi sty dvaceti tisíci obyvateli. Vytíženost posádek záchranné služby je zde tedy značná. Jejich spádovou oblastí navíc není jen samotná Ostrava, ale také řada obcí, jež jsou k městu přičleněny.

V rámci Ostravy máme k dispozici celkem dvanáct pozemních posádek na šesti stanovištích a také vrtulník. Tyto výjezdové skupiny za rok zasáhnou přibližně ve dvaceti pěti tisíci případech.

foto: ZZS MSK

 

Výjezdová stanoviště a prostředky

 

Ostrava-Zábřeh:

1 posádka rendez-vous s lékařem

1 vrtulník letecké záchranné služby

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

1 posádka rychlé lékařské/zdravotnické pomoci

 

Ostrava-Fifejdy (stanoviště IBC):

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

 

P1090403.JPG

Ostrava-Poruba:

1 posádka rendez-vous s lékařem

2 posádky rychlé zdravotnické pomoci

1 vozidlo rychlé převozové služby pro novorozence

 

Slezská Ostrava:

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Ostrava - IVC Jih

1 posádka rychlé zdravotnické pomoci

 

Areál koncernu ArcelorMittal:

1 posádka rychlé lékařské pomoci

(smluvní, řízena z IBC)

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů