Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Vzdělávání


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 30.01.2023 15:06:47 - verze pro tisk

Vzdělávání lékařů – urgentní medicína

ZZS MSK jako akreditované pracoviště po úspěšném absolvování výběrového řízení uzavřelo s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) smlouvu o poskytování služeb dodavatele praktické části vzdělávacího programu certifikovaného kurzu v oboru „urgentní medicína“ pro Moravskoslezský kraj.

IPVZ je generálním poskytovatelem Projektu reg. číslo: CZ. 1.04/1.1.00/46.00002 s názvem „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ ( dále jen „Projekt vzdělávání lékařů“).

Na tento projekt byla poskytnuta dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, účast pro lékaře je bezplatná. Zaměstnavatel, který lékaře vysílá na povinnou praxi, může navíc získat příspěvek na náhradu části jeho platu, do výše 24.000,-Kč za měsíc.

 

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru urgentní medicína je:

• získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u stavů vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na pracovišti urgentního příjmu nemocnice

• získání potřebných organizačních znalostí při zajišťování návaznosti na nemocniční neodkladnou péči při definitivním směrování závažně nemocných či zraněných pacientů, a to jak při jednotlivém, tak při hromadném výskytu

• získání znalostí o organizaci a řízení pracovišť zdravotnické záchranné služby, urgentních příjmů nemocnic, krizovém plánování, přípravách a realizaci záchranných akcí, o součinnosti pracovišť ZZS a urgentních příjmů se složkami IZS v rámci obecně platných předpisů

 

Do certifikovaného kurzu v rámci projektu se mohou hlásit lékaři, kteří mají splněn základní kmen vzdělávání a mají zájem o získání atestace v oboru urgentní medicína, včetně lékařů již zařazených do oboru.

Veškeré informace k tomuto projektu je možné získat na:

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

 

 

ESF EU

 

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Zdravotnická záchranná služba MSK disponuje kvalitním odborným zázemím pro vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Ministerstvem zdravotnictví mu byly uděleny akreditace pro praktické části vzdělávacích programů Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby a Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči.

Informace o jednotlivých kurzech:

 

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Jedná se o praktickou část vzdělávacího programu, který má za úkol vyškolit a připravit absolventa na výkon povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby. Ten je schopen pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka poskytovat zdravotní péči u neodkladných stavů v přednemocniční neodkladné péči, při řešení život zachraňujících výkonů a při řešení mimořádných událostí v rámci svých kompetencí a v souladu s platnými právními předpisy a standardy.

Počet míst pro vzdělávací program: max. 36

 

Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči

Jedná se o praktickou část vzdělávacího programu zaměřeného na roli Sestry pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči a na roli Sestry pro intenzivní péči se zaměřením na zdravotnické operační středisko.

Cílem programu určeného pro všeobecné sestry je prohloubení získaných odborných vědomostí a dovedností nezbytných k ošetřování nemocných ohrožených vznikem nebo u kterých došlo k selhání základních životních funkcí v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně letecké záchranné služby a zdravotnického operačního střediska, při specifické ošetřovatelské péči.

Počet míst pro vzdělávací program: max. 24

Akreditace Řidiči ZZS.jpg

Akreditace ARIP 1.jpg

Akreditace ARIP 2.jpg

 

 

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS MSK:

E-mail: vzdelavani@zzsmsk.cz

Telefon: 730 576 339, 597 011 468

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů