Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Žádost ze dne 8.4.2016


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 09.02.2017 9:48:31 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na provoz vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014

a 2015?

 

2. V jaké výši byl finanční příspěvek Kraje na investice vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 2015?

 

3. Jak byly tyto příspěvky zdůvodněny? Byla provedena právní analýza souladu s pravidly pro

poskytování veřejné podpory podle příslušných právních předpisů, rozhodovací praxe ÚOHS

a judikatury Soudního dvora Evropské unie? Pokud ano, prosím o poskytnutí takové právní analýzy.

 

4. Byly vám uděleny v letech 2012, 2013, 2014 a 2015 sankce, a pokud ano, za co konkrétně byly uděleny, v jaké výši a jaký kontrolní orgán tyto sankce vyměřil?

 

5. Jaké byly celkové provozní výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 2015?

 

6. Jaké byly celkové investiční výdaje vašeho zařízení v letech 2012, 2013, 2014 a 2015?

 

7. Prosím o zaslání výročních zpráv a účetních závěrek vašeho zařízení za roky 2013 a 2014

a hospodářského výsledku za rok 2015.

 

8. Prosím o zaslání seznamu dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků vašeho zařízení, a to ve struktuře obchodní firma a IČO dodavatele.

 

 

Poskytnuté informace:

 

Ad 1) Finanční příspěvek kraje na provoz 2012 činil 361 957 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na provoz 2013 činil 351 686 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na provoz 2014 činil 345 444 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na provoz 2015 činil 358 084 tis. Kč.

 

Ad 2) Finanční příspěvek kraje na investice 2012 činil 14 240 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na investice 2013 činil 6 460 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na investice 2014 činil 0 tis. Kč,

finanční příspěvek kraje na investice 2015 činil 0 tis. Kč.

 

Ad3) Veškeré finanční příspěvky, které nám poskytl zřizovatel, byly projednány a schváleny

Zastupitelstvem a Radou Moravskoslezského kraje. O právních analýzách nám nic není

známo, proto dotaz směřujte na našeho zřizovatele.

 

Ad4) Pouze v roce 2012 uhradila naše organizace Finančnímu úřadu v Ostravě úroky

z prodlení úhrady daňových povinností – silniční daň, daň z příjmů fyzických osob

a daň z příjmů právnických osob ve výši 612 Kč a dále VZP penále z vyúčtování

pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši 123 Kč.

 

Ad 5) Celkové provozní náklady 2012 byly ve výši 565 414 tis. Kč,

celkové provozní náklady 2013 byly ve výši 570 752 tis. Kč,

celkové provozní náklady 2014 byly ve výši 571 599 tis. Kč,

celkové provozní náklady 2015 byly ve výši 591 112 tis. Kč.

 

Ad 6) V roce 2012 byl čerpán Fond investic ve výši 26 309 tis. Kč,

v roce 2013 byl čerpán Fond investic ve výši 21 157 tis. Kč,

v roce 2014 byl čerpán Fond investic ve výši 33 571 tis. Kč,

v roce 2015 byl čerpán Fond investic ve výši 30 867 tis. Kč.

 

Ad 7) Naše organizace nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, proto není

povinna vyhotovit výroční zprávu – viz § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Scan

účetní závěrky za rok 2013 je v příloze č. 1 a za rok 2014 je v příloze č. 2. Hospodářský

výsledek za rok 2015 je před schvalovacím řízení ve výši 2 783 tis. Kč.

 

Ad 8) Seznam dodavatelů zdravotnických prostředků a léčivých přípravků je v příloze č. 3.

 

 

Informace byla poskytnuta dne 18.4.2016.

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů