Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Poranění oka


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 20.11.2008 14:37:24 - verze pro tisk

Foto: Internet

 

 

Zrak je vůdčím smyslem člověka a jeho poškození proto snižuje kvalitu života; ztráta zraku vede k invaliditě. Každé poranění oka bývá provázeno intenzivní bolestí a slzením.

V laické první pomoci při ošetření očí nepoužíváme žádné nástroje ani masti.

 

Rozlišujeme několik základních typů poranění oka - jsou to poranění povrchová, poranění pronikající, poranění způsobená chemickými látkami a poranění světelným ozářením.

 

 

 

 

Povrchová poranění

Zanesení cizího tělíska do oka je nejběžnější a poměrně časté; smítko, řasa nebo muška uvíznou ve spojivkovém vaku. Projevuje se pálením a slzením. Cizí tělísko nalézáme pod horním či dolním víčkem, odkud ho můžeme bez větších problémů vyndat.

První pomoc:

Vyzveme poraněného, aby si oko nemnul, palcem a ukazovákem rozevřeme víčka, prohlédneme spojivkový vak stáhnutím dolního víčka. Horní víčko prohlédneme tak, že ho uchopíme za řasy, stáhneme lehce dolů, a přes přiložený palec druhé ruky víčko obrátíme nahoru, tělísko odstraníme sterilním smotkem vlhké vaty nebo okrajem kapesníku. Nikdy ovšem tvrdým nebo nesterilním předmětem. Pokud jsme úspěšní, problémy vymizí a ošetření končí.

Foto: Internet

Oděrka rohovky je dalším běžným zraněním. Způsobuje značnou bolest a postižený oděrku většinou vnímá jako cizí tělísko pod víčkem.

První pomoc:

Oko vykapeme antibiotickými kapkami, při větším poranění použijeme obvaz, který zajistí oku klid a rychlejší uzdravení. Oděrky se hojí rychle, rohovka disponuje rychlou regenerací.

Zhmoždění a poranění očního bulbu je závažný úraz, bývá provázeno krvácením pod spojivky či oděrkou rohovky. Někdy může zraněný vidět hladinku.

První pomoc:

Oko nevyplachujeme, pouze kryjeme (nejlépe páskou přes obě oči). V případě potřeby můžeme podat tabletu analgetika.

 

 

Pronikající poranění

Vznikají ostrým nebo prudce letícím tělesem, který uvízne v oku. Nikdy sami neodstraňujeme zaseknutá tělíska do rohovky, jako jsou ocelové špony, odštěpky broušení a řezání zdiva a kovů!

První pomoc:

Oko kryjeme a postiženého doprovodíme do oční ambulance.

 

Pamatuj! Zanedbání předmětu, který uvízl v oku, vede často ke ztrátě oka. Odborné ošetření proto nesmíme odkládat!

 

Foto: Internet

 

Příběh z praxe:

Třináctiletý chlapec chtěl svým kamarádům předvést výbušninu, kterou si sám podomácku vyrobil. Při neopatrné manipulaci však hoch způsobil nečekaný výbuch a petarda explodovala přímo v jeho rukou.

Záchranáře přivolali kamarádi, kteří vše viděli na vlastní oči. Na pomoc zraněnému přispěchala posádka během několika minut. Pacient zůstal při vědomí, utrpěl však závažné poranění. Následkem výbuchu došlo k amputaci prstů pravé horní končetiny, zraněny byly také prsty levé ruky. Vážně postiženo bylo i oko, zasažené a popálené částí petardy.

Hoch byl ošetřen a převezen na specializované pracoviště fakultní nemocnice, kde jej čekala dlouhodobá léčba. Chlapcova zranění nebyla sice smrtelná, ale zato si jejich následky ponese celý další život. Zrak se lékařům podařilo zachránit, jeho kvalita však zůstala zhoršená.

 

 

Poranění chemickými látkami

Poleptání oka působí kyseliny a zásady pronikající do oka. Míra poškození oka závisí na druhu látky, její koncentraci, množství, délce působení a teplotě. Lehčí poleptání způsobí zčervenání spojivky. Časté je poškození vápnem či maltou. Speciálním typem je poškození vysokými teplotami či elektrickým proudem, které může vyvolat zkalení čočky.

Foto: Internet

První pomoc:

Velmi důležitý je včasný výplach oka co největším množstvím vody. Kyseliny jdou výplachem odstranit velmi dobře, louhy o poznání hůře, jejich účinek je dlouhodobý a skutečný rozsah poškození se objeví až po několika dnech. Víčka násilně otevřeme a oko opakovaně pomalým proudem vypláchneme.

Pokud poškození způsobí pevná látka, pod víčky často nalézáme její zbytky. Tyto zbytky je nutné odstranit již v rámci první pomoci, protože délka působení látky má závažný dopad na rozsah poranění.

Poté následuje krytí a doprovod k lékaři.

 

Popálení rohovky nejčastěji postihuje svářeče nebo osoby vystavené UV záření v soláriích. Vyznačuje se intenzivní bolestí a slzením, oči nelze otevřít.

První pomoc:

Oči kryjeme studeným obkladem a postiženého dopravíme k očnímu lékaři.

 

 

 

 

Autoři:

Martina Novotná

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů