Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Poranění břicha


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 08.12.2008 15:36:33 - verze pro tisk

Foto: Internet

 

Poranění břicha může být důsledkem přímého násilí (bodnutí, úder do břicha) nebo důsledkem tzv. decelerace, což je poranění nebo odtržení orgánů vlivem náhlé ztráty rychlosti. K takovým úrazům dochází při nárazu, kdy se tělo náhle zastaví a u břišních orgánů dojde vlivem setrvačnosti (ještě chvilku zůstávají v pohybu) k natržení nebo utržení závěsného aparátu, který většinou obsahuje cévy, které orgán vyživují. Důsledkem je pak často prudké krvácení.

 

Poranění břicha lze, stejně jako téměř všechna ostatní poranění, rozdělit na uzavřená, či otevřená.

 

K jakým poraněním může tedy v břiše dojít ?

• Poškození a následné krvácení z orgánů v dutině břišní (játra, slezina, ledviny, slinivka, větší cévy, střeva) nebo velkých cév.

• Proděravění střev s následným rozvojem extrémně nebezpečného zánětu.

• Roztržení močových cest s možným rozvojem zánětu v okolí.

• Poranění ženských pohlavních orgánů hlavně v případě těhotenství (děloha, vaječníky).

• Ruptura bránice, která se nachází mezi hrudní a břišní dutinou a podílí se na našem dýchání; proto je poranění okamžitě provázeno silnou dechovou nedostatečností.

Foto: HZS MSK

 

Zavřená poranění břicha

Jsou většinou způsobena účinkem tupého násilí na břišní stěnu. K nejčastějším příčinám zavřených poranění břicha, tj. poranění, kdy nedošlo k otevření dutiny břišní působením vnějších sil, patří autonehody. Tato příčina jasně dominuje zejména u dětí.

V případě autonehod se pak často jedná o tzv. poranění sdružená, tj. stav, kdy je poraněno břicho a dále např. plíce, mozek, atd.

Jako další příčiny je samozřejmě možno jmenovat: sportovní úrazy (zde zejména při cyklistice), pády z výšky nebo naopak pády předmětu na člověka, fyzické napadení, atd.

 

Příznaky:

• Bolest různé intenzity a charakteru

• Často dochází následně k rozvoji šokového stavu

• Bledost a opocení (většinou studený pot), nevolnost, event. zvracení

• Hůře hmatatelný tep

• Stav může vyústit až ve ztrátu vědomí

 

Pamatuj!

Nepřirozené napnutí břišního svalstva a silná bolest při dotyku v oblasti podžebří znamenají vysoké riziko probíhajícího krvácení do dutiny břišní !

Foto: ÚSZS MSK

 

Otevřená poranění břicha

Problémem otevřeného poranění břicha se již částečně zabývala kapitola ,,Bodná poranění“. Jsou obvykle způsobena ostrým předmětem, často jde o bodnutí nebo střelné poranění.

Výskyt otevřených poranění břicha na základě násilné příčiny má v České republice vzrůstající tendenci.

 

Pozor!

Poranění, jevící se na první pohled povrchová, mohou pronikat hluboko do tkání a tělesných dutin. Nelze proto podceňovat jakékoliv poranění, zvláště jestliže jsme nebyli svědky jeho vzniku.

 

 

První pomoc:

• Především co nejrychlejší odsun do zdravotnického zařízení.

• Nemocného ukládáme do polohy na zádech s podloženými dolními končetinami (pokud možno tak, aby se chodidla nedotýkala země). Pokud však nemocný zaujme úlevovou polohu na boku (do klubíčka), která mu více vyhovuje, nebráníme mu.

Foto: Internet

• Nepodáváme nic k jídlu ani k pití. Léky tišící bolest mohou podat až zdravotníci po provedení alespoň základních vyšetření, nikoliv od laici !

• Při otevřeném poranění ránu pokud možno sterilně překryjeme. Jestliže rána silně krvácí, je nutno ji překrýt silnou vrstvou krytí a stlačit třeba i holou rukou.

• Při výhřezu střevních kliček (u rozsáhlých zejících poranění) je břicho nutné zabalit do čistého prostěradla, osušky, ručníku apod. Při znečištění břicho ani střevní kličky žádným způsobem neočišťujeme, vyhřezlé střevo se nesnažíme vpravit zpět do dutiny břišní.

• Postiženému nepodáváme žádné jídlo ani tekutiny.

• Cizí tělesa, která pevně vězí v ráně, neodstraňujeme, pouze se je snažíme fixovat například tím, že je obložíme krytím a následně ještě překryjeme.

 

Poznámka:

I když se výše uvedená opatření mohou někomu zdát jako příliš sporá a nedostatečná, je nutné si uvědomit, že u těch nejtěžších poranění právě tato opatření mohou postiženému zachránit život. Jasnou prioritou je vždy omezit nebo zastavit prudké krvácení a zajistit neprodlený transport do nemocničního zařízení – samozřejmě přivoláním záchranné služby.

 

 

Příběh z praxe:

Žena ve středních letech se vracela časně ráno na svém jízdním kole z práce domů. Ve tmě havarovala a při pádu prudce narazila břichem na řídítka. Zraněná a s bolestmi došla domů, kde nakonec upadla do bezvědomí. Pomoc přivolal teprve její manžel, který ženu objevil a nedokázal ji probrat.

Když do domu dorazila posádka rychlé lékařské pomoci, byla pacientka v přímém ohrožení života. Nalézala se v hlubokém bezvědomí, břicho se zdálo vzedmuté, tuhé a s viditelnými stopami po nárazu.

Foto: Internet

 

Evidentně se jednalo o vnitřní poranění s velikou krevní ztrátou. Ženě již selhával krevní oběh a bylo nutno jednat velmi rychle.

Zasahující lékařka se postarala o zajištění dýchacích cest, záchranáři zajistili žilní vstupy, začali podávat léky a infuzní roztoky. Za stálé kontroly základních životních funkcí pacientku urychleně dopravili do nemocnice. Tam byla neprodleně operována.

Žena utrpěla poranění jater, které se staly zdrojem život ohrožujícího krvácení do dutiny břišní. Svůj úraz nakonec přežila, ale její život vzhledem k prodlevě do přivolání odborné pomoci visel doslova na vlásku.

 

 

 

 

Autoři:

Stanislav Lukš, DiS.

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů