Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Otravy požitím


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 19.12.2008 9:11:19 - verze pro tisk

Intoxikace je závažná porucha zdraví, která může pacienta ohrozit na životě a většinu pacientů je třeba hospitalizovat. Nejčastější příčinou otravy je požití léků, alkoholu, nebo kombinace obou. K intoxikaci může dojít nešťastnou náhodou, omylem, úmyslně v sebevražedném nebo demonstrativním úmyslu. Dalšími možnostmi je cizí zavinění, zneužití u závislostí a také při předávkování drogami.

Záchranáři se nejčastěji setkávají s intoxikacemi požitím při snahách o sebevražedné pokusy.

Foto: Internet

 

 

Mezi nejčastější toxické látky patří:

• Alkohol

• Léky (na uklidnění, spaní či farmaka tlumící bolest…)

• Potraviny (houby, masové konzervy…)

• Chemikálie (zahradní postřiky, čisticí prostředky…)

 

K nejohroženějším skupinám patří lidé s psychickými poruchami, děti a staří lidé. U posledních dvou jmenovaných skupin se často setkáváme s intoxikacemi nahodilými.

 

 

 

Příběh z praxe:

Muž tajně popíjel alkohol ve sklepě rodinného domku, kde jej schovával před svou manželkou. Jednoho dne nešťastnou náhodou zaměnil lahev s oblíbeným alkoholem za sklenici, ve které přechovával přípravek k ošetření stromů. Následkem byla nejen otrava, ale vzhledem ke značné agresivitě chemikálie také vážné poleptání zažívacího traktu.

Muže ošetřovala záchranná služba, s těžkým zdravotním postižením byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Jeho léčba byla dlouhá a mimo jiné si vyžádala i několik operací jícnu. Pacient přežil, ale s trvalými následky.

 

Jak poznáme, že se jedná o intoxikaci?

Příznaky, resp. účinky na organismus jsou různorodé a často se dostaví s časovým odstupem. Toxiny, které se dostanou do našeho organismu mohou ovlivňovat vědomí, srdeční činnost, dýchání, pohybový aparát, trávicí trakt, chování atd. Avšak platí pravidlo, že s postupem času působí toxin na stále více tělních systémů a zdravotní stav postiženého se kriticky zhoršuje.

Prioritou je informace od okolí, popř. informace přímo od postiženého. Je třeba zajistit vzorky léků, tekutin, potravy, zvratku, dopis na rozloučenou, pokusit se zjistit, kdy byl postižený naposledy s někým v kontaktu atd.

 

K nejčastějším příznakům intoxikace patří:

• Poruchy vědomí

• Poruchy chování (často agresivita – drogy, alkohol..)

• Zvracení a třes

• Zarudnutí v obličeji, bledost

• Změny krevního oběhu

Foto: Internet

 

Příběh z praxe:

Rodiče se i se svými dvěma dětmi vydali do lesa na sběr hub. Po návratu domů se rozhodli, že si z přinesených hub připraví smaženici k obědu. Kromě jednoho z dětí ji jedli všichni, dcera dokonce ještě i k večeři. Druhý den začaly u dítěte zdravotní obtíže, které se stupňovaly.

Zprvu nikdo nehledal příčinu v houbách, rodičům špatně nebylo. Lékaři však zjistili, že příznaky u dívky odpovídají otravě. Vzorky hub však již nebylo možné zajistit, protože rodina zbytky smaženice druhý den vyhodila. Stav pacientky se začal rychle zhoršovat a musela být hospitalizována na jednotce intenzivní péče. Přes veškerou péči lékařů však došlo k selhání jater a následně i dalších důležitých orgánů a dítě po několika dnech v nemocnici zemřelo.

 

 

Jak správně pomoci

Je-li pacient při vědomí:

• Přivolání pomoci na lince 155

• Snaha o vyvolání zvracení (prsty do krku, nechat vypít velké množství slané vody)

• Zajištění vzorku na následné toxikologické vyšetření

Foto: internet

 

 

Zvracení

Je nejdostupnější způsob evakuace žaludečního obsahu, který lze použít u spolupracujících pacientů, neohrožených možným vdechnutím zvratků. Zvracením lze odstranit velké množství žaludečního obsahu.

Zvracení je možno vyvolat mechanicky, nebo podáním sklenice vlažné vody s rozpuštěnými dvěmi kávovými lžičkami kuchyňské soli. Nelze použít u malých dětí. Zvracení je výhodné zejména u požití hub a tablet.

 

Pamatuj!

U saponátů, kyselin, louhů a organofosfátů (používají se v zemědělství)

NIKDY NEVYVOLÁVÁME ZVRACENÍ !!!

 

 

Je-li pacient v bezvědomí, popř. má poruchy vědomí:

• Přivolání pomoci na lince 155

• Nikdy nevyvoláváme zvracení !!!

• Pacienta uložíme do zotavovací polohy a kontrolujeme základní životní funkce

• V nutných případech zahájíme oživovací pokusy.

 

Pozor!

Při první pomoci dbáme na vlastní bezpečnost. Je nutné mít na mysli, že se často jedná o chemikálie, které mohou poškodit i naše zdraví!!! Nevíme-li, jak postupovat, je třeba se řídit příbalovým letákem, popř. návodem na použití.

 

 

 

Autoři:

Lukáš Ludwig, DiS.

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů