Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Žádost ze dne 23.10.2018


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 05.11.2018 14:53:47 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

Žadatel požaduje tyto informace:

 

Je možné, aby spolu s nezletilým dítětem byl vozem zdravotnické záchranné služby, případně letecky, převezen do zařízení poskytovatele zdravotních služeb i jeho zákonný zástupce?

 

Kdo o takovém převozu rozhoduje? Jaký předpis tuto situaci upravuje?

 

Kolik osob je možno vozem zdravotnické záchranné služby takto převézt? Jaký by byl postup v situaci, kdy je matka doma se dvěma dětmi ve věku například 2,5 roku a 4 měsíce a staršímu se stane úraz. Matka přivolá zdravotnickou záchrannou službu. Nemůže nechat miminko doma samotné a zároveň potřebuje jet do nemocnice se starším synem, je to možné s ohledem na kapacitu vozidla?

 

Za jakých podmínek by převoz zákonného zástupce nebyl umožněn?

 

Pokud by lékař rozhodl, že přítomnost zákonného zástupce ve voze zdravotnické záchranné služby není nutná, je možné, aby byl zákonný zástupce převezen vozem zdravotnické záchranné služby na vlastní náklady?

 

 

Poskytnuté informace:

Převoz zákonného zástupce spolu s nezletilým pacientem ve vozidlech zdravotnické záchranné služby (pozemních i leteckých) je sice ve výjimečných případech teoreticky možný, ale jakkoliv nevymahatelný. Pro poskytování přednemocniční neodkladné péče toto žádný obecně platný předpis neupravuje a realizace převozu doprovodu je tak zcela na rozhodnutí vedoucího příslušné posádky podle konkrétní situace, která je vždy zcela individuální (v případě vrtulníku má konečné rozhodnutí velící pilot).

 

Na rozdíl od běžné zdravotnické dopravy (tedy klasickými převozovym1 sanitkami, nikoliv vozidly záchranky), předpisy ani nestanovují podmínky úhrady této přepravy.

 

Pokud by o přepravě zákonného zástupce vedoucí posádky rozhodl, musí nejen pacient, ale jakékoliv další osoby sedět (ležet) na sedadle (lehátku), které je k tomu uzpůsobeno, tedy je vybaveno bezpečnostními pásy (ev. zádržným systémem pro děti) a jako takové uvedeno v technickém průkazu vozidla a zároveň je toto sedadlo pojištěno. Především však přítomnost zákonného zástupce nesmí jakýmkoliv způsobem zpozdit nebo komplikovat nutné poskytování neodkladné péče, případně zpoždění předání nezletilého pacienta cílovému poskytovateli.

 

Protože neexistuje žádný obecný předpis a zdravotnické záchranné služby (ZZS) v ČR jsou zřizovány kraji, je samozřejmě možné, že si postupy upraví vnitřními pokyny každá ze 14 ZZS odlišně.

 

Z výše uvedených důvodů nehraje jakoukoliv roli při rozhodování vedoucího posádky možnost případné úhrady tohoto transportu.

 

 

Informace byla poskytnuta dne 2. 11. 2018

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů