Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

První pomoc při podchlazení


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 02.01.2009 13:12:23 - verze pro tisk

Jedná se o stav organismu, kdy při vystavení se chladu klesá tělesná teplota pod normální hodnoty 36-37°C. Pokles tělesné teploty pod 35°C již přitom může být pro člověka nebezpečný, pokles pod 26°C pak bývá smrtelný.

Foto: ÚSZS MSK

 

Rizikové faktory

Ke zhoršení stavu samotného podchlazení přispívají také rizikové faktory, ke kterým náleží:

- Věk (více ohrožení jsou staří lidé, hubení, novorozenci, kojenci)

- Různá poranění, způsobená třeba i provozováním zimních sportů (lyžování, horolezci)

- Oslabující onemocnění (cukrovka, kardiaci),

- Špatná příprava na zevní prostředí (nedostatečné a nevhodné oblečení pro pobyt na horách)

- Špatná fyzická kondice jedince a únava

- Alkohol

 

 

Pamatuj!

Tělo přirozeně reaguje na snížení teploty okolí zúžením malých cév v kůži, čímž se teplo zachovává pro životně důležité orgány. Alkohol nám ale tyto cévy rozšíří, vyvolá to sice pocit tepla, ale tělesné jádro potom dříve prochladne.

 

Rozlišujeme

Akutní podchlazení - je nebezpečnější, tělesná teplota klesá velmi rychle, během vteřin či minut

(například pád do ledové vody 0°C spojené i s tonutím).

Chronické podchlazení - tělesná teplota klesá během delšího časového období, např. při delším pobytu venku na horách.

 

Foto: ÚSZS MSK

První pomoc

- Bráníme dalšímu podchlazení a jeho prohlubování

- Transport do suchého a teplého prostředí

- Odstraníme mokrý oděv a nahradíme jej suchým teplým oděvem

- Chráníme postiženého před větrem

- Poloha na zádech, eventuelně stabilizovaná poloha

- Zahříváme pomocí přikrývek, termofólie, event. i tělem zachránce

- S postiženým zbytečně nehýbeme

- Pacientovi při vědomí podáme teplé slazené nápoje

- V případě těžkého podchlazení či poruch vědomí přivoláme odbornou pomoc

- Při bezvědomí uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a v případě potřeby zahájíme KPR

 

Příběh z praxe:Posádka RZP byla v zimním období v ranních hodinách vyslána k výjezdu do zahrádkářské osady. Dle hlášení se jednalo o mladou ženu, která má otevřené poranění horní končetiny a nalezl ji místní zahrádkář, který volal tísňovou linku 155 a čeká na místě.

Foto: Internet

Posádka po dojezdu do osady pokračovala v doprovodu zahrádkáře pěšky dalších asi 300 metrů do zahrady s chatkou. Uvnitř ležela na zemi mladá žena. Vzhledem k tomu, že bylo rozbité okno do chaty, uvnitř rozházené věci a svědek ženu neznal, posádka RZP přivolala na místo i policii. Jak se i později zjistilo, žena byla bezdomovkyně a v chatě patrně přespávala.Pacientka měla řezná poranění na rukou, byla podchlazená, záchranáři naměřili tělesnou teplotu pouhých 33,6 °C a jevila známky poruchy vědomí.

Posádka ženě ošetřila řezná poranění, zajistila žilní vstup, podala infúzní roztok a zabalila ji do přikrývky s použitím termofólie. Následoval transport do nemocnice za nepřetržitého sledování životních funkcí, které byly ohroženy. Pacientka byla předána v nemocnici, kde musela být hospitalizována.

 

 

Je-li tělesná teplota nižší než 32°C, neohříváme postiženého aktivně, nýbrž pouze pasivně - tedy zakrytím, zabalením. Nad 32°C můžeme postiženého při vědomí zahřívat aktivně – teplé balíčky v tříslech a podpaží nebo lázeň v teplé (nikoliv horké!) vodě.

 

Odborná pomoc:

Zdravotníci obvykle požívají termofólii, do níž postiženého zabalí. Podávají teplé infúzní roztoky a léky – u závažných případů podchlazení hrozí nebezpečí vzniku srdečních arytmií nebo například i otok mozku. Provádí se sledování srdeční činnosti a dýchání. Někdy může být pacient napojen i na mimotělní oběh.

 

 

 

Autoři:

Milan Krátký

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů