Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

First responder systém v MSK - základní informace


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 01.01.2019 23:22:57 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba MSK chystá spuštění tzv. first responder systému na území Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích České republiky.

Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační středisko je v indikovaných případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak může poskytnout základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

 

Realizace systému first responderů je plánována v několika fázích. Zdravotnická záchranná služba již vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění systému. Současně s testováním mobilní aplikace byl systém upravován pro plné využití zdravotnickým operačním střediskem.

Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu First responder ZZS MSK, kterým musí projít každý dobrovolník v Moravskoslezském kraji. Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první pomoci či zvládáním stresových situací. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát a jsou zařazeni do systému s unikátními přihlašovacími údaji platnými pro jedno mobilní zařízení.

V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost first responderů připravováni dobrovolníci ze základních složek IZS. Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární ochrany obcí. V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál s kvalifikací dle zákona 96/2004 Sb. (sestry, záchranáři, řidiči zdravotních dopravních služeb, laboranti, sanitáři, aj.). Záchranáři v rámci Moravskoslezského kraje předpokládají postupné vyškolení několika set osob.

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů