Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Žádost ze dne 25. 8. 2020


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 09.09.2020 14:45:51 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1) Na základě jakého dokumentu, příkazu či nařízení volá Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) v případě úmrtí pacienta konkrétní pohřební službu.

 

2) Dále se se dotazuji, kolikrát byla v okrese Frýdek Místek povolána pohřební služba pracovníky ZZS k zemřelému pacientu za rok 2019 a v období leden - červenec roku 2020. Žádám o informaci, které konkrétní pohřební služby (působící na okrese Frýdek Místek) a kolikrát, byly pracovníky ZZS osloveny (uskutečnil se tedy odvoz těla zemřelého pacienta oslovenou PS).

Důvod proč žádám o zodpovězení následujících dotazů, že dne 15. 8. 2020 byla přivolána posádkou ZZSMK jiná pohřební služba, přičemž rodiny nebylo dotázáno, kterou pohřební službu si chce vybrat, jak nám bylo sděleno od pozůstalé rodiny. Toto se nestalo poprvé.

 

 

 

Poskytnuté informace:

Ad1)

Neexistuje žádný dokument, příkaz či nařízení, na základě kterého by ZZS MSK v případě úmrtí pacienta sama zajišťovala nebo volala konkrétní pohřební službu. Výběr pohřební služby vždy zůstává na pozůstalých, pokud se na místě úmrtí nacházejí. Osádky naopak mají přísně zakázáno samy volat přímo jakoukoliv pohřební službu. V ojedinělých případech se může stát, že posádka ZZS MSK ponechá pozůstalým k dispozici seznam pohřebních služeb. Tento seznam obsahuje všechny dostupné pohřební služby v dané lokalitě, včetně telefonních kontaktů. Samotný výběr je opět pouze v režii pozůstalých. Výše popsaný stav je navíc zcela menšinovou situací, protože ohledání zemřelého zajišťuje ZZS MSK pouze v zákoně přesně definovaných případech, tedy pokud pacientovi poskytovala neodkladnou péči.

 

Ve všech ostatních situacích volá ZZS MSK na místo koronera, a teprve ten pak vypíše List o prohlídce zemřelého, podává rodině další informace a provádí úkony v souvislosti s úmrtím.

 

Závěrem k tomuto bodu si dovolím uvést, že nejsme schopni v rámci celého kraje ovlivnit pochybení jednotlivce, pokud se o něm dozvíme, vždy podléhá vnitřnímu šetření.

 

Ad 2)

Jak bylo uvedeno v bodě jedna, ZZS MSK si pohřební službu nevolá a ani neurčuje pozůstalým konkrétní pohřební službu, proto z těchto důvodů neexistuje žádná evidence hovorů.

 

Informace byla poskytnuta dne 9. 9. 2020

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů