Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

14.10.2020 Činnost ZZS MSK se v souvislosti s epidemií Covid-19 zintenzivňuje


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 14. 10. 2020 8:28:14 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje průběžně reaguje na měnící se epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19. Přijatá opatření zahrnují nejen provoz speciálních výjezdových týmů, ale také další vybavování standardních posádek ZZS, školení a přísný režim v prostorách výjezdových základen.

foto: ZZS MSK

 

Pro ošetřování a transport Covid pozitivních pacientů jsou aktuálně určeny čtyři pohotovostní týmy ZZS MSK, které vyjíždějí ze základen v Ostravě, Havířově a Opavě. Pátá výjezdová skupina je navíc vyčleněna speciálně přímo z provozu a vyjíždí tak k pacientům v nepřetržitém režimu. Záchranáři vyjíždějí k nemocným v celotělových ochranných oblecích, takže každý zásah je časově podstatně časově a technicky náročnější než běžné výjezdy. V posledním týdnu přitom tyto týmy zasahují denně průměrně u patnácti pacientů a toto číslo každý den stoupá.

Jejich práce umožňuje běžným posádkám ZZS zvládat obvyklou zásahovou činnost a být k dispozici všem ostatním pacientům ve standardních dojezdových časech i úrovni péče. Namísto vyčleněné výjezdové skupiny navíc v denním provozu záchranáři postavili jedno sanitní vozidlo nad běžný počet výjezdových skupin.

Z důvodu přípravy na další možný nárůst pracovního nasazení ZZS v souvislosti s epidemií koronaviru byli v uplynulých dnech všichni členové výjezdových skupin vybaveni sadami speciálních osobních ochranných prostředků. Jejich součástí jsou obleky a trička určená k práci v celotělových oděvech, obuv, pevnostní rukavice, celo obličejová maska s filtrem a respirátor. Zároveň probíhají podrobná školení pracovníků ve správném a bezpečném použití ochranných prostředků.

foto: ZZS MSK

 

Aktuální epidemiologická situace si vyžádala rozhodnutí přijmout restriktivní provozní opatření v prostorách základen ZZS MSK. Spočívá především v zákazu přítomnosti osob nevykonávajících službu a samozřejmě i cizích osob na výjezdových stanovištích v celém kraji. Zastaveny byly veškeré vzdělávací akce.

Personál byl přeorganizován v rámci možností na stálé týmy a zaměstnanci nesmějí cirkulovat po více základnách.

 

Přes komplikující se epidemiologickou situaci jsou pracovníci ZZS MSK i nadále připraveni plnit své úkoly v rámci přednemocniční neodkladné péče.

 

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů