Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

11.01.2024 Úprava skladových prostor a myček na výjezdových stanovištích ZZS MSK Opava a Karviná, úprava garáží v Karviné díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj


Mgr. Petr Koběrský, vedoucí oddělení IT, 06.02.2024 14:29:34 - verze pro tisk

Logo projekt 2023

Díky výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ využila ZZS MSK možnost podat žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU. Výzva byla zaměřena na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, stanic základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie IZS.

foto: ZZS MSK

foto: ZZS MSK

Některé výjezdové základny ZZS MSK se potýkaly se špatným stavebně-technickým stavem střech výjezdových základen, nedostatečnými skladovými prostory a neefektivními, provozně náročnými a poruchovými prostory pro dezinfekci vozidel. ZZS MSK proto započala realizovat svůj projekt „Stavební akce související s pandemií Covid“ (evid. číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016470), financovaný právě z výše uvedené dotace.

foto: ZZS MSK

foto: ZZS MSK

 

 

Realizace projektu měla za cíl zvýšit odolnost a připravenost výjezdových jednotek ZZS MSK a zlepšit připravenost této složky integrovaného záchranného systému pro zvládání krizových a mimořádných situací, nejen v souvislosti s proběhlou pandemií COVID-19.

 

Po završení první, proběhla úspěšně i druhá etapa projektu, která zahrnovala tyto práce:

• Rekonstrukce myčky sanitních vozidel výjezdového stanoviště Karviná

• Rozšíření prostor myčky sanitních vozidel výjezdového stanoviště Opava

• Rekonstrukce skladu výjezdového stanoviště Karviná

• Úprava skladu výjezdového stanoviště Opava.

foto: ZZS MSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková cena provedených prací v druhé etapě je 10 633 243,91 Kč.

Stavební akce EU

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů