Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Žádost ze dne 9. 7. 2024


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 10.07.2024 12:36:53 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1) Je upraven a ustanoven zvláštní postup reakce při použití jaderných zbraní na území města Ostravy pro ZZS Moravskoslezského kraje?

 

2) Je dostupný metodický nebo jiný pokyn, který upravuje tento zvláštní postup a jaké je jeho označení (Č.j. apod.)?

 

3) Jsou příslušníci ZZS školeni pro mimořádnou událost spojenou s použitím jaderné zbraně? Jak často probíhá výcvik a nácvik na reakci při použití jaderné zbraně příslušníků ZZS?

 

4) Jakým způsobem komunikuje a připravuje ZZS Moravskoslezského kraje v rámci prevence, na území města Ostrava, civilní obyvatelstvo, pro případ mimořádné události použití jaderné zbraně?

 

 

 

 

Poskytnuté informace:

 

Ad 1. Postup reakce na použití JZ není stanoven ani pro území Statutárního města Ostravy, ani pro území Moravskoslezského kraje.

 

Ad 2. Logicky tedy neexistuje ani žádný pokyn. Doplňuji, že pro postup složek IZS při zdolávání MU je určena dokumentace IZS -konkrétně typové činnosti. Jednou /první/ z „typovek" je STČ 01 Špinavá bomba. Zde jsou mj. stanoveny postupy při použití zbraně, způsobující radioaktivní kontaminaci. O existenci obdobných dokumentů pro oblast použití jaderných zbraní nám není nic známo.

 

Ad 3. Činnosti ve výjezdových skupinách zzs krajů vykonávají zaměstnanci, nikoliv příslušníci. Zaměstnanci ZZS MSK, zařazení ve výjezdových skupinách a na zdravotnickém operačním středisku jsou v rámci odborné přípravy seznamování i s obsahem dokumentace IZS, příp. v přiměřeném rozsahu s obsahem Havarijního plánu MSK, jako součástí Krizového plánu MSK.

 

Ad 4. Poslední otázku považuji v kontextu se zněním tzv. kompetenčního zákona

(viz. Zák. 2/1969 Sb.) za irelevantní. Zdravotnickým záchranným službám krajů nijak nepřísluší řešit otázky spojené s krizovým řízením /ve vztahu k obyvatelstvu/ a ochranou obyvatelstva.

 

 

Informace byla poskytnuta dne 9. 7. 2024

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů