Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Psychosociální intervenční služba ZZS MSK


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 11.10.2023 16:16:35 - verze pro tisk

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se plně zapojila do celostátního projektu psychosociální podpory ve zdravotnictví - Systému psychosociální intervenční služby (SPIS). V rámci ZZS MSK v současné době pracují dva týmy, které mají za úkol poskytovat psychosociální péči. Jejich činnost upravuje Směrnice ředitele organizace.

 

foto: ZZS MSK

1. Podpora vlastním zaměstnancům - záchranářům

V naší organizaci od roku 2011 oficiálně funguje speciálně vyškolený tým, který je připraven poskytnout takovou péči pracovníkům ZZS MSK - záchranářům, řidičům, lékařům i operátorkám. Skupina je složená z tzv. peerů, tedy "vrstevníků". Jde o záchranáře naší organizace, kteří prošli specifickým certifikovaným výcvikem v Národním centru ošetřovatelství v Brně, kde se naučili, jak zvládat psychicky náročné situace. Získali rovněž dovednost pomáhat v tom svým kolegům, jež zasáhla mimořádně obtížná profesní situace. Tým vede klinický psycholog, který je také zaměstnancem záchranné služby. Více o principech fungování systému naleznete v článku - "Systém psychosociální intervenční služby v ČR".

Tým v roce 2022 poskytl péči zdravotníkům ve více než sto případech. Jeho členové nabízeli psychickou podporu svým kolegům v organizaci, ale i pracovníkům z jiných zdravotnických zařízení. Vybraní peeři ZZS MSK jsou rovněž zapojeni do poskytování kolegiální pomoci v rámci celostátní krizové telefonické linky pro pracovníky ve zdravotnictví.

 

foto: ZZS MSK

2. První psychická pomoc v terénu

Druhou skupinou, která je k dispozici, se stal tým interventů ZZS MSK. Ten čítá tři desítky aktivních členů a je nepřetržitě připraven k práci na území celého Moravskoslezského kraje. Tým tvoří zkušení záchranáři ZZS a externí zdravotnické interventky. Tito pracovníci jsou k dispozici v pohotovostním režimu a na základě požadavku zasahující posádky vyjíždí neprodleně na místo události.

Záchranná služba zasahuje u mnoha situací, které souvisejí s lidským neštěstím, těžkou životní ztrátou či smrtí.

V některých případech jsou na místě takové události osoby, jež neutrpěly zranění fyzického charakteru, ale došlo k těžkému zasažení jejich psychického, emočního prožívání. Hovoříme o tzv. sekundárně zasažených. Mohou to být příbuzní nebo blízcí postiženého či zemřelého, svědkové tragické události, lidé, kteří poskytovali první pomoc.

Foto: ÚSZS MSK

Mají specifické potřeby - od nedostatku informací k události, přes potřebu sdílení emocí, ukotvení v čase a prostoru, až po například provázení těžkou situací. Pravidelně bývá nutné zajištění návazné péče o jejich psychické potřeby rodinou či vhodnou službou.

Posádky záchranné služby samozřejmě primárně pečují o zraněné nebo jinak ohrožené na životě. K takto zasaženým lidem však mohou přivolat interventa, který může s člověkem v akutní stresové reakci zůstat i delší dobu, v řádu několika hodin a věnovat se jeho potřebám.

V rámci záchranných služeb je využití interventů v České republice v rozvoji a podobně vyškolené pracovníky mají i ZZS ve třech čtvrtinách krajů - Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Kraji Vysočina, či Jihomoravském a Olomouckém. Další záchranné služby své týmy interventů připravují do praxe. Podobnou službou disponuje například i policie. Mnoha letá zkušenost s činností interventů ZZS v našem kraji jasně ukazuje, že je jejich využití zcela na místě a v řadě případů velmi potřebné. Interventi jsou zkušení zdravotničtí záchranáři, kteří prošli základním jedenácti denním praktickým výcvikem první psychické pomoci. V této problematice se pravidelně dále vzdělávají. O jejich zásahu rozhoduje výhradně posádka na místě události, a to na základě zhodnocení závažnosti situace a potřeby poskytnout takový druh péče.

V roce 2022 byli interventi ZZS MSK voláni k více, než osmi desítkám událostí, při nichž poskytovali první psychickou pomoc dvěma stům zasaženým osobám. Někteří naši interventi se rovněž aktivně zapojili do poskytování telefonické psychické pomoci v rámci celostátní zdravotnické linky.

foto: ZZS MSK

 

Plně funkčními intervenčními týmy peerů a interventů disponují v našem kraji již i některé nemocnice - FN Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Slezská nemocnice v Opavě a nemocnice Havířov.

 

Další poskytovatelé zdravotních služeb se do intervenční a peer podpory zapojují prostřednictvím Krajského intervenčního týmu. Ten začal fungovat koncem roku 2022 z rozhodnutí Rady kraje a finančně je podporován Moravskoslezským krajem. Sdružuje peery a interventy jednotlivých zdravotnických organizací na území kraje a zajišťuje v něm tak koordinované poskytování psychosociální popdory v rámci resortu zdravotnictví.

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů