Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Poranění hrudníku a orgánů dutiny hrudní


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 30.01.2009 13:02:27 - verze pro tisk

Foto: HZS MSK_

 

 

Téměř každý druhý zemřelý při dopravní nehodě umírá v důsledku poranění hrudníku. Jedná se tedy o velmi častá a závažná poranění, a to nejen v souvislosti s dopravními nehodami, ale i při jiných úrazových dějích.

Ve více než padesáti procentech všech hrudních poranění jsou však přítomna i další zranění.

 

Jaká rizika tedy při poranění hrudníku hrozí? Přinášíme velmi stručné rozdělení a přehled častých poranění:

 

 

Zavřená poranění hrudníku

Vznikají nárazem či stlačením hrudníku; i při nepatrných zevních známkách mohou vést k mnohočetným zlomeninám žeber a k závažným poraněním orgánů dutiny hrudní. Zvláštním druhem zavřeného poranění hrudníku je poranění tlakovou vlnou při výbuchu v uzavřeném prostoru, který vede především k poranění plic.

 

Otevřená poranění hrudníku

Dochází k nim násilným mechanickým narušením celistvosti hrudní stěny, přičemž poranění vnitřních orgánů hrudníku bývá často závažnější, než poranění hrudní stěny.

 

 

Příběh z praxe:

Při nehodě tramvaje utrpěla jedna z cestujících velmi vážné zranění. Při střetu soupravy seděla v místech, kde došlo k výrazné deformaci interiéru vozu. Do hrudníku pacientky pronikla kovová tyč, určená k držení stojících pasažérů a mladá žena zůstala zaklíněna uvnitř.

Foto: HZS MSK

Zachránci měli velmi obtížný úkol. K postižené bylo možno proniknout jen zvenku, proto hasiči museli postupně rozřezat plášť tramvaje. Pacientka byla přes závažnost svého stavu při vědomí a trpěla bolestmi; záchranáři navíc zjistili, že je ve vysokém stupni těhotenství. To byla další komplikace.

Vyproštění se podařilo až po zhruba třech hodinách usilovné práce a postižená byla vytažena i se sedačkou a kusem tyče, která zasáhla hrudník. Záchranáři poskytli ženě maximální možné přednemocniční ošetření a poté ji vrtulník šetrně přepravil do zdravotnického zařízení. Tam již pacientku očekával připravený lékařský tým - byla ihned operována, lékaři také vyvolali porod. Přes velmi obtížnou situaci a těžká zranění se nakonec podařilo zachránit život nejen maminky, ale i jejího děťátka.

 

 

Pneumotorax, hemotorax

Pneumotorax vzniká vniknutím vzduchu do pohrudniční dutiny při poranění hrudní stěny nebo plíce a vede ke smrštění plicní tkáně s poruchou její dechové funkce. Hemotorax vzniká krvácením z poraněných cév hrudní stěny a plic do pohrudniční dutiny. Jeho nebezpečí spočívá kromě krevní ztráty v pozvolném útlaku hrudních orgánů. Vznik bývá spíše pomalý a často je kombinován s pneumotoraxem.

 

Pohmoždění srdce

Vzniká tupým nárazem na krajinu srdeční a může vést k poruchám srdeční činnosti, zcela podobným akutnímu infarktu myokardu.

 

Sériové a blokové zlomeniny žeber

Vznikají stlačením nebo nárazem na hrudník a vedou ke ztrátě stability hrudní stěny a poruše mechaniky dýchání. Dochází k tzv. paradoxnímu dýchání, kdy při nádechu vpadává poraněná část hrudní stěny dovnitř a naopak při výdechu se vyklenuje směrem opačným. Důsledkem je dechová nedostatečnost.

Může dojít ještě k řadě jiných zranění hrudníku.

Foto: Internet

 

 

Obecné znaky poranění hrudníku:

• promodralé (cyanotické) zbarvení kůže, eventuelně pocení

• zrychlené a namáhavé dýchání

• zrychlení pulzu a pokles krevního tlaku coby známky selhávání krevního oběhu

• úzkost, neklid až ztráta vědomí

• v některých případech (při již značném nedostatku kyslíku v krvi) se mohou objevit záškuby kosterního svalstva

 

Pamatuj!

Jako zcela jasné známky poranění plic jsou popisovány: ztížené dýchání a nucení ke kašli, či vykašlávání napěněné krve.

 

 

První pomoc:

• uložit zraněného do polosedu

• otevřená poranění krýt sterilním prodyšným obvazem

• u vpadávání části hrudníku při dýchání (paradoxní dýchání) fixovat vylomenou část hrudní stěny molitanovým polštářem s elastickou bandáží nebo ji stabilizovat položením pacienta na poraněnou stranu hrudníku

• při proniknutí cizího tělesa do dutiny hrudní (např. bodnutí nožem) ponechat cizí těleso v ráně; obvykle snižuje stupeň krvácení a usnadňuje chirurgickou revizi

 

Pamatuj!

Pacient často sám vyhledává úlevovou polohu v polosedu nebo vleže na boku na poraněné části hrudníku. Pokud to není nezbytně nutné, nebráníme mu v tom.

 

Foto: Internet

 

Příběh z praxe:

Při dopravní nehodě byl těžce zraněn řidič osobního vozidla. Nepřipoutaný narazil při havárii hrudníkem na volant, došlo také ke zlomenině dolní končetiny a dalším poraněním.

Mladý muž zůstal zaklíněn ve vraku automobilu, byl však při vědomí. Svědkům se zdálo, že "špatně dýchá" a je promodralý v obličeji, což také nahlásili na operační středisko záchranné služby. Po vyproštění pacienta hasiči mohl lékař konečně zraněného prohlédnout. Zjistil mnohočetná poranění, mimo jiné i sériovou zlomeninu žeber. Pro postiženého přiletěl přímo na místo nehody záchranářský vrtulník a po prvotním ošetření jej přepravil na traumatologické centrum fakultní nemocnice.

Tam musel být pacient připojen a umělou plicní ventilaci a také operován. Jeho stav byl život ohrožující. Nehodu nakonec přežil, ale jeho léčba trvala ještě řadu měsíců.

 

 

 

 

Autoři:

Stanislav Lukš, DiS.

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů