Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Žádost ze dne 22. 12. 2022


Ing. Jan Motyka, rozpočtář, 02.01.2023 13:08:54 - verze pro tisk

Předmět žádosti:

 

Žadatel požaduje tyto informace:

 

1) Zpřístupnění informací o veřejné zakázce „Dodání rukavic“ obsahující následující dokumenty:

a) seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci,

b) u požadované profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace, údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií,

c) seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a) ZZVZ.

 

2) Zpřístupnění nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení.

 

 

 

Poskytnuté informace:

 

K Vaši žádosti o informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené dne 22. 12. 2022 Vám za zadavatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sděluji, že zadavatel vypsal danou zakázku s názvem „Dodání rukavic“ jako zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a není povinen ze zákona vyhotovovat dokumenty dle § 123 písm. b) zákona, o které žádáte ve Vaší žádosti. Hodnotící komise při posuzování a hodnocení nabídek dodavatelů veřejné zakázky malého rozsahu vyhotovuje dokument „Zpráva o posuzování a hodnocení nabídek“, který byl přiložen k odpovědi žádosti.

 

 

Informace byla poskytnuta dne 2. 1. 2023

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů