Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

20.11.2008 14:37 - Foto: ÚSZS MSK Výzvu k pacientům postiženým tímto stavem přijímá dispečink záchranné služby poměrně často. Bývá důsledkem stresu, vyčerpání, emočního vypětí a může se přihodit v podstatě komukoli, kdykoli a kdekoli. Obecně se sice uvádí, že je doménou především pacientek ženského pohlaví (cca 2-7krát častěji než u mužů), ale v novějších statistických ...

18.11.2008 15:25 - Foto: Internet Náhlé příhody břišní - prudké a neočekávané onemocněni břicha, postihují buď dosud zdravého jedince nebo se v menší míře jedná o náhlé zhoršení již existující choroby. Tyto stavy vyžadují většinou energickou chirurgickou léčbu, protože se mohou vyvinout až k přímému ohrožení života. Základní rozdělení • Zánětlivá onemocnění ...

11.10.2008 13:09 - Foto: ÚSZS MSK Stále častěji se množí případy napadení psem. Může za to mnoho faktorů. Neochota lidí svého psa vychovat, dále pak v případě, kdy již nastala situace, že je ze psa neovladatelný tvor, odmítají majitelé psa zabezpečit náhubkem, vodítkem, plotem či kotcem. V neposlední řadě za to může nedokonalá legislativa, která někdy nahrává těm nezodpovědným. ...

3.10.2008 17:46 - Foto: ÚSZS MSK Mozkolebeční poranění tvoří v současnosti významnou část úrazů v celosvětovém měřítku. Bývají spojena s vysokou úmrtností a trvalými následky. Nejčastěji se vyskytují ve věkovém rozmezí 15-35 let, tedy u mladých lidí v produktivním věku; častěji jsou postiženi muži. Rozdělení mozkolebečních poranění • Zlomeniny lebky: - zlomeniny ...

22.9.2008 17:13 - Foto: HZS MSK K intoxikaci plyny nevyjíždí záchranáři nejčastěji do průmyslových podniků, pracujících s plyny, jak by se dalo předpokládat, ale daleko častěji do běžných domácností a veřejných lokalit. Jedná se o otravy náhodné, ale i úmyslné, nejčastěji ve formě sebevražedných pokusů. Nejčastěji dochází k otravám kouřem a zplodinami hoření, oxidem ...

19.9.2008 18:26 - Foto: ÚSZS MK Alkohol je v naší společnosti nejrozšířenější drogou, okolím obvykle navíc široce tolerovanou. Umožňuje přechodný “únik”od stále se stupňujících stresových pocitů a starostí v našem každodenním životě. Problémy nastávají ve chvíli, kdy je míra ovlivnění alkoholem nepřiměřená činnosti, kterou momentálně vykonáváme - např. při řízení auta, ...

19.9.2008 17:04 - Foto: Sdružení Codrys Správně zvolený a včasný transport pacienta do vhodného zdravotnického zařízení, je nedílnou součástí první pomoci, kterou jsme schopni pozitivně ovlivnit vzniklou poruchu zdraví. Zejména v minulosti, kdy záchranný systém nebyl na takové úrovni jako dnes, byl transport realizován laiky za pomocí improvizovaných transportních prostředků. ...

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů