Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

26.1.2009 10:08 - Foto: ÚSZS MSK Při krvácení dochází k úniku krve z tepen, žil nebo vlásečnic. Dle lokality krevní ztráty jej rozdělujeme na zevní krvácení, vnitřní krvácení a krvácení z tělesných otvorů. O krvácení zevním jsme pojednávali v jednom z minulých dílů. Za vnitřní krvácení se považuje krevní ztráta do tělesných dutin a tkání. Mezi nejvydatnější zdroje vnitřního ...

2.1.2009 13:12 - Foto: ÚSZS MSK Jedná se o stav organismu, kdy při vystavení se chladu klesá tělesná teplota pod normální hodnoty 36-37°C. Pokles tělesné teploty pod 35°C již přitom může být pro člověka nebezpečný, pokles pod 26°C pak bývá smrtelný. Rizikové faktory Ke zhoršení stavu samotného podchlazení přispívají také rizikové faktory, ke kterým náleží: - Věk (více ...

19.12.2008 9:11 - Foto: internet Intoxikace je závažná porucha zdraví, která může pacienta ohrozit na životě a většinu pacientů je třeba hospitalizovat. Nejčastější příčinou otravy je požití léků, alkoholu, nebo kombinace obou. K intoxikaci může dojít nešťastnou náhodou, omylem, úmyslně v sebevražedném nebo demonstrativním úmyslu. Dalšími možnostmi je cizí zavinění, ...

10.12.2008 12:19 - Foto: ÚSZS MSK Cévní mozková příhoda (CMP), která bývá také označována jako mozková mrtvice či iktus, je onemocnění, které postihuje množství lidí. Jedná se o třetí nejčastější příčinu smrti, a to hned po nemocech srdce a zhoubných nádorech. V České republice ročně zemře 35 000 lidí s touto diagnózou. Jde o poruchu v prokrvení mozkové tkáně. Při ...

8.12.2008 15:36 - Foto: ÚSZS MSK Poranění břicha může být důsledkem přímého násilí (bodnutí, úder do břicha) nebo důsledkem tzv. decelerace, což je poranění nebo odtržení orgánů vlivem náhlé ztráty rychlosti. K takovým úrazům dochází při nárazu, kdy se tělo náhle zastaví a u břišních orgánů dojde vlivem setrvačnosti (ještě chvilku zůstávají v pohybu) k natržení nebo ...

5.12.2008 12:18 - Foto: internet Mezi nejčastější onemocnění oběhového systému patří ischemická choroba srdeční. Jejími typickými projevy jsou angina pectoris a infarkt myokardu. Při stárnutí dochází ke zvýšení nebezpečí vzniku onemocnění postihujících naše tepny. Jejich stěna se ztlušťuje ukládáním cholesterolu a následné zmnožení vazivové tkáně a ukládání minerálních ...

20.11.2008 14:37 - Foto: Internet Zrak je vůdčím smyslem člověka a jeho poškození proto snižuje kvalitu života; ztráta zraku vede k invaliditě. Každé poranění oka bývá provázeno intenzivní bolestí a slzením. V laické první pomoci při ošetření očí nepoužíváme žádné nástroje ani masti. Rozlišujeme několik základních typů poranění oka - jsou to poranění povrchová, ...

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů