Tísňová
linka:
155
ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Hledáme zaměstnance

Bezvědomí, porucha vědomí


PhDr. Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK, 27.02.2008 8:51:52 - verze pro tisk

Jedná se o jeden z nejzávažnějších stavů poruchy zdraví, který bezprostředně ohrožuje postiženého na životě a vyžaduje okamžitou první pomoc. Jde o selhání jedné ze tří takzvaných životních funkcí organismu - mezi základní životní funkce patří dýchání, krevní oběh a vědomí.

 

Projevy

• postižený neovládá svaly, proto tělo bezvládně padá z polohy, v jaké se právě nachází

(Pozor! - riziko závažných úrazů bez obranných reflexů)

• podle hloubky bezvědomí:

- nereaguje na oslovení

- v další fázi na dotek

- v nejhlubším bezvědomí ani na bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku apod.)

• mohou se vyskytnout „křeče“- nekontrolované rychlé záškuby svalstva celého těla, nebo jeho částí (obvykle provázeny zaťatými zuby a pěnou u úst)

• dýchání, pokud je zachováno, bývá nepřirozené, pomalé a hlučné – chrčení, chrápání

• za poruchu vědomí jsou považovány i změny kvality vědomí – dezorientace, zmatenost (postižený neví kde je, co se s ním děje, jak se jmenuje, kde bydlí apod.)

 

Foto: Codrys

 

Příčiny

• úrazy hlavy, nebo jiná těžká poranění související s rozvojem šokového stavu

• onemocnění mozku (takzvané mozkové mrtvice, nádory, krvácení, epilepsie a mnoho dalších)

• otravy (náhodné nebo v sebevražedném úmyslu - nejčastěji alkohol, drogy a průmyslové látky)

• všechna postižení způsobující nedostatek přívodu kyslíku do mozku (srdeční, cévní choroby nebo masivní krvácení apod.)

• nemoci postihující metabolismus (nejčastěji diabetes - cukrovka)

 

 

 

Příběh z praxe:

Šedesátiletý muž byl na cestě do práce; seděl v tramvaji, která byla plná lidí a během jízdy jej postihla srdeční slabost. Podle svědků se zpočátku chytal za hrudník, po té začal těžce dýchat a chrčel. Ani jeden z přítomných – ve voze bylo minimálně dvacet svědků příhody - neposkytl muži žádnou první pomoc. Vyzvali pouze řidiče, aby přivolal záchrannou službu a do doby příjezdu záchranářů přidržovali sedícího pacienta na sedačce. Ten však již mezitím přestal dýchat a došlo u něj také k srdeční zástavě.

Když na místo přijela asi po deseti minutách od zavolání posádka záchranné služby, nalezl lékař muže promodralého a bez známek života. Odborná resuscitace, která byla zahájena se značnou časovou prodlevou, již pacientovi nepomohla a muž zemřel.

 

 

Foto: ÚSZS MSK

 

 

Pozor!

 

První pravidlo poskytnutí pomoci – neohrozit život a zdraví zachránce.

Tedy:

Myslete na nebezpečí výbuchu nebo požáru automobilu u dopravních nehod. Při zásahu na silnici musíte být dobře vidět a dostatečně označit místo, aby jste se sami nestali obětí…

Dbejte na to, abyste se nestali dalším postiženým při pomoci pacientovi, kterého zasáhl elektrický proud nebo jenž utrpěl úraz při práci s nějakým strojem či zařízením.

 

 

 

 

Jak poskytnout první pomoc

• zjistěte stav vědomí

- reaguje na oslovení?

- pokud se neprobírá ani při zatřesení či štípnutí do ušního lalůčku, jedná se o hluboké bezvědomí

• zjistěte zda dýchá a jak

- položte postiženého na záda a sledujte dýchání

- přiložte ucho k ústům postiženého; slyšíte nebo cítíte vydechovaný vzduch? pokud nedýchá pravidelně a ve stejné frekvenci jako vy nebo si nejste jisti, že dýchá = nedýchá

• proveď záklon hlavy tlakem rukou na čelo postiženého, který leží na zádech na tvrdé podložce

nic mu nedávejte pod hlavu! - už dýchá? ne?

- volejte 155

- organizujte pomoc

- na místě neprodleně zahajte oživovací pokusy

 

Pamatuj!

Pokud je postižený v bezvědomí a nedýchá, okamžitě začni s oživovacími pokusy (KPR)!

Pokud je postižený v bezvědomí a nelze jednoznačně určit zda dýchá (chrčivé, lapavé, nepravidelné), neváhej a začni s KPR!

 

• pokud postižený nereaguje, ale dýchá, přetočte jej do polohy na boku s níže uloženou paží před tělem (poloha umožňuje odtok případných zvratků nebo krve z dutiny ústní)

• od postiženého až do příjezdu záchranné služby neodcházejte a kontrolujte, zda nedošlo k zástavě dechu – pokud ano, přetočte pacienta na záda a zahajte oživovací pokusy

• při zvracení nebo krvácení z úst ponechte postiženého v poloze na boku a nechte zvratky či krev volně vytékat – prevence vdechnutí tekutiny, kontrolujte dýchání

• u křečí zabraňte dalšímu poranění, především hlavy o okolní předměty a nesnažte se nic strkat mezi zuby či otevírat ústa – tím ohrožujete sebe i postiženého

Foto: Codrys

 

 

Pozor!

Pokud s námi pacient hovoří, nemůže se jednat o bezvědomí a je jisté, že dýchá a má funkční krevní oběh.

Kvalita dýchání a krevního oběhu sice může být zhoršená, ale prozatím je dostačující pro fungování mozkové činnosti a život.

 

Pokud se nám nedaří navázat slovní či jiný kontakt, a to ani po bolestivém podnětu, nezačneme hned provádět srdeční masáž, ale nejdříve ověříme, zda postižený dýchá.

 

 

 

 

Příběh z praxe:

Na stavbě dálničního tunelu u obce Klimkovice došlo u jednoho z dělníků pracujících na elektroinstalaci k zásahu elektrickým proudem. Muž po úrazu upadl do bezvědomí a nedýchal. Starší kolega, který příhodu viděl, přivolává ihned záchrannou službu a do příjezdu sanitního vozidla provádí postiženému nepřímou masáž srdce. Dlouhé minuty do chvíle, než si pacienta převzali záchranáři, nepřestával s resuscitaci, i když stav postiženého zůstával stejný a laické pokusy neměly žádný viditelný výsledek.

Posádka sanitky pokračovala ve výborně započatých oživovacích pokusech, a to rozšířenou resuscitaci - za pomocí přístrojů a léků. Po chvíli se podařilo obnovit pravidelnou srdeční činnost postiženého. Záchranná služba jej poté převezla do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tento pacient přežil bez následků, a to z velké části díky pohotové a správně provedené první pomoci svého spolupracovníka.

 

Foto: ÚSZS MSK

 

 

V čem spočívá ohrožení života

• dušení – bezvědomí je provázeno ochabnutím svalů, může proto dojít k zapadnutí jazyka a tím se uzavře průchod vzduchu do plic; dále může nastat ochabnutí dýchacích svalů

 

• vdechnutí cizích těles a tekutin (zvratky, krev, zubní protézy, žvýkačky …) vlivem vymizení obranných reflexů jako jsou polykání a kašel

 

• zranění způsobená nekontrolovanými pády

 

 

 

 

 

Pamatuj!

Každé bezvědomí může znamenat bezprostřední ohrožení života a vyžaduje okamžitou pomoc a privolání záchranné služby.

Většina poruch vědomí je přechodná a jejich příčina je řešitelná. V případě neposkytnutí pomoci je však úmrtí v důsledku udušení neodvratitelné.

 

 

 

Autoři :

MUDr. David Holeš

PhDr. Lukáš Humpl

Aktuálně
Aktuality
Fotogalerie
Technika
LZS Ostrava
Cvičení a soutěže
Ze života záchranářů
Nehody na cestách
Železniční nehody
Na horách
Jiné
Kontakt
ředitelství
Bruntál
Frýdek - Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Informace
Kdo jsme
Povinné informace
Jak volat 155
Jak pomoci
Sanitka odjela
Koronavirus
Automatické defibrilátory
Ceník plac. služeb
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Odborné akce
Psychosociální intervenční služba
Projekty financované z fondů EU
Volné pracovní pozice
First Responder systém MSK
Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Informace k podání oznámení
Napište nám
Stížnosti a pochvaly
Zajímá Vás
Připomínky k WWW
O nás
Organizační struktura
Stanoviště
Krajské operační středisko
Infolinka
Pozemní posádky
Letecká ZS
Pohotovost - LSPP
Statistiky
Odkazy
Partnerské organizace
Další záchranné služby
Odborné stránky
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje
Výškovická 2995/40
70030 Zábřeh, Ostrava

Telefon: 950 730 401
Email: zzsmsk@zzsmsk.cz
Ochrana osobních údajů